Hoppa till innehållet
Malin Malmström
Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Malin Malmström i Almis forskningsråd

Publicerad: 14 september 2020

Malin Malmström, professor i Entreprenörskap och innovation, har utnämnts till ledamot av Almi Företagspartner Sveriges forskningsråd.

Almi är ett statligt ägt bolag var syfte är att skapa tillväxt och förnyelse i närings- livet genom finansiering och rådgivning. Almis forskningsråd ska fungera som en brygga mellan akademin och Almis verk- samhet. Rådet ska bidra med kunskap inom framför allt tillväxtfrågor, företagsfinansiering, globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 samt kvinnors företagan- de. En första uppgift är att analysera fördelningen av de statliga krislånen till företagen under coronapandemin samt hur företagen upplever dessa lån.

Forskningsrådet består av cirka 15 forskare med bakgrund inom bland annat nationalekonomi, företagsekonomi, genusvetenskap samt entreprenör- skap och innovation. Rådet kommer att träffas 5–6 gånger per år.

– Det är förstås en stor ära att ha blivit inbjuden och det känns roligt
att få möjligheten att göra skillnad på en strategisk nivå. Jag hoppas kunna bidra till forskningsrådets verksamhet med mitt intresse för och kunskap om genusfrågor, cirkulär ekonomi, småföretagande och förutsättningarna för entreprenörskap i glesbygden, säger Malin Malmström.