Hoppa till innehållet
Kvinnoriksdag
Malin Malmström inledningstalade på Sveriges första kvinnoriksdag. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Malin Malmström inledningstalade på Sveriges första kvinnoriksdag

Publicerad: 15 juni 2022

Luleå tekniska universitets professor Malin Malmström var en av huvudtalarna vid Sveriges första kvinnoriksdag. Mötet, som samlade talmän, riksdagsledamöter, medlemmar från flera av Sveriges kvinnoorganisationer och representanter från myndigheter och näringslivet, hade ett särskilt fokus på ekonomisk jämställdhet och kvinnors företagande.

–Vi vet av omfattande forskning att företagsfinansiering inte är tillgängligt på ett könsneutralt sätt, varken i omfattning eller i villkor, och vi vet att detta är till nackdel för kvinnor och till fördel för män, sa Malin Malmström.

I sitt tal förklarade hon att mansdominerade branscher, det vill säga branscher där mest män arbetar, erhåller mest finansiering, branscher med jämn könsfördelning näst mest finansiering, och i lägst utsträckning erhåller kvinnodominerade branscher finansiering. Beviljandegraden är också systematiskt högst i mansdominerade branscher och lägst i kvinnodominerade branscher. På företagsnivå, det vill säga finansiering till företagande kvinnor och män erhåller män mer finansiering än kvinnor inom alla branscher.

Kvinnodominerade branscher behöver finansiering

– Utan finansiering är det svårt för kvinnodominerade branscher och kvinnors företagande att förnyas, förbättras, eller effektiviseras. Det påverkar även lönsamhetsmarginaler, tillväxtmöjligheter och kvinnors inkomster. Därför behövs det omtag från början kring vem, vad och var som står för potential till innovation och tillväxt för offentlig finansiering - från uppdragsbeskrivning till medelsfördelning sa Malin Malmström.

Under dagen diskuterades kvinnors arbetsmarknad och företagande samt kvinnors roll i den gröna omställningen med representanter från myndigheter, Sveriges kvinnoorganisationer och forskarsamhället. En panel bestående av kvinnliga riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier gav ett politiskt perspektiv på frågan om ekonomisk jämställdhet och kvinnors företagande.

Talare under dagen var, förutom Malin Malmström, näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson, förste vice talman Åsa Lindestam samt Britt-Marie S Torstensson, ordförande i Winnet Sverige.

Kvinnoriksdagen hölls den 19 och 20 maj. Kvinnoriksdagen arrangerades av riksdagens talmän i samarbete med Winnet Sverige och Sveriges kvinnoorganisationer i syfte att lyfta kvinnoperspektivet i den pågående gröna omställningen och landsbygdsutvecklingen.

Kontakt

Malin Malmström

Malin Malmström, Professor

Telefon: 0920-491087
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle