Hoppa till innehållet

Mångfald och entreprenörskap lockar forskare från 20 länder

Publicerad: 14 juni 2018

Mångfald, innovation och entreprenörskap är temat när den internationella forskarkonferensen Uddevalla Symposium hålls den 14–16 juni vid Luleå tekniska universitet. Totalt samlas ett hundratal forskare från mer än 20 länder.

– Det är alltid en spännande och dynamisk miljö när många från olika länder samlas. I år blir det exotiskt för många att komma till Luleå, nära polcirkeln och midnattssol, säger Iréne Bernhard, ordförande i organisationskommittén och aktiv forskare.

Årets Uddevalla Symposium handlar om mångfald, innovation och entreprenörskap sett ur ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv – ett tema helt i linje med en del av den forskning som genomförs inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Tillsammans med sina forskarkollegor presenterade Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, nyligen forskning kring utmaningarna som företagare på landsbygden står inför.

– Det kan till exempel handla om kompetensförsörjning, jämlikhet, jämställdhet och tillgång till finansiering. Bankkontor läggs ner och riskkapitalisterna är få. Samtidigt finns det en stor outnyttjad affärspotential på landsbygden, säger Malin Malmström som vill öka kunskapen om villkoren för entreprenörer på landsbygden eftersom hon menar att det är ett ämne som varit eftersatt.

Uddevalla Symposium är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Trollhättan, Jönköping International Business School och George Mason University i Washington, USA. Tidigare konferenser har bland annat hållits i Trollhättan, London, Kyoto, Kansas City, Washington och Fredrikstad.

Bland de elva inbjudna experttalarna finns:

Sarah Jack, professor vid Lancaster University i Storbritannien, som till hösten blir den första innehavaren av Jacob och Marcus Wallenbergs professur i hållbar och innovativ företagsutveckling vid Handelshögskolan i Stockholm.

Shaker A. Zahra, Carlson School of Management, University of Minnesota i USA som är professor i entreprenörskap och har vunnit Global Award for Entrepreneurship Research.

Kristina Nyström, nationalekonom från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, expert på arbetsrörlighet och entreprenörskap och utsågs till ledamot i det vetenskapliga rådet vid Tillväxtanalys av regeringen förra året.