Hoppa till innehållet
Foto: Melina Granberg
Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation och David Rönnberg Sjödin, universitetslektor i entreprenörskap och innovation. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Mindre företag behöver nya affärsmodeller

Publicerad: 1 september 2016

Små och mellanstora företag i processindustrin i norra Sverige, Finland och Norge behöver börja sälja fler tjänster, forma samarbeten med varandra och ta sikte på en internationell marknad. Detta ska forskning vid Luleå tekniska universitet hjälpa till med.

– Vi är väldigt beroende av processindustrin för ekonomisk tillväxt här i norra Sverige. Därför är det viktigt att hjälpa små och mellanstora företag inom processindustrin att bli globalt konkurrenskraftiga och inte bara starka lokalt, säger David Rönnberg Sjödin, universitetslektor i entreprenörskap och innovation.

En utveckling mot att sälja fler tjänster

Forskargruppen inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet har lång erfarenhet av att jobba med Product Service Innovation gentemot stora bolag (till exempel Volvo och Ericsson), det vill säga att addera tjänster till befintliga produkter. I detta projekt är det för första gången små och mellanstora företag i norra Sverige, Finland och Norge – och främst bolag inom processindustrin – som ligger i fokus.

Målgruppen är viktig eftersom mer än 90 procent av bolagen i Sverige är små och mellanstora företag. Dessutom saknas forskning kring hur produkttunga företag inom denna grupp av företag kan gå mot att börja erbjuda fler tjänster, vilka utmaningar de har och vilket stöd de behöver.

Små och mellanstora företag inom processindustrin tenderar också att vara beroende av större aktörer. Det innebär att när de stora bolagen möter nedgångar, till exempel gruvindustrin i norra Sverige, så blir läget även kritiskt för de mindre företagen. Därför är det viktigt att de små och mellanstora företagen söker nya affärsmöjligheter genom samarbeten med varandra.

Projekt med direkt nytta

Projektet ska genomföras i samverkan med cirka 80 företag. Forskarna kommer hjälpa till med att utveckla affärsmodeller som besvarar frågor som: Hur ska vi sälja våra tjänster? Vem ska vi samarbeta med? Hur ska vi utforma våra kontrakt? Men det kan också handla om att ge stöd i att till exempel söka finansiering.

– Små och mellanstora företag har helt andra utmaningar än ett stort företag när det kommer till att konstruera affärsmodeller. Tänk dig till exempel en förhandling mellan ett företag med tre anställda och ett stort bolag. De har helt olika möjligheter till förhandling och sätt att interagera, säger Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation.

Det treåriga projektet på cirka 16 miljoner finansieras av EU:s Interreg Nord och kommer att genomföras i nära samarbete med John Lindström, verksamhetsledare för Process IT Innovations vid Luleå tekniska universitet och andra svenska partners såsom Anders Högström, vd för IUC Norrbotten. Projektet inkluderar också universitet och industripartners från Finland och Norge.

Taggar