Hoppa till innehållet
Noak Anna Malin
Anna Öqvist, universitetslektor inom pedagogik och Malin Malmström, biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet tog emot Noaks forskarpris 2015. Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Noak prisar tvärvetenskapligt projekt

Publicerad: 25 november 2015

Anna Öqvist och Malin Malmström har fått Norrbottensakademiens forskarpris 2015 för ett projekt som handlar om hur intresset för högre utbildning kan stimuleras hos barn och ungdomar i Malmfälten.

Forskarna har kartlagt hur attityder och socialt stöd påverkar barn och ungdomars framtida studieintresse och yrkesval, samt vilken betydelse lärares ledarskap har för utbildningsmotivation och för att väcka lusten till lärande.

Forskningen är ett tvärvetenskapligt projekt mellan pedagogik och ekonomi vid Luleå tekniska universitet och finansieras av LKAB. Trots att drygt ett år kvarstår av projektperioden har resultaten redan börjat implementeras i skolverksamheterna.

– Utmärkelsen ger uppmärksamhet till det arbete som är gjort och fortfarande görs och det är en bekräftelse på att vi gör värdefull forskning som kommer samhället till nytta, inte bara samhället i stort utan Norrbotten i synnerhet. Det är fantastiskt roligt och vi är mycket glada, säger Anna Öqvist, universitetslektor inom pedagogik vid Luleå tekniska universitet.

– Det är en stor ära att få priset, säger Malin Malmström, biträdande professor inom entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

Prisutdelningen hölls i Vetenskapens hus i Luleå och forskarna belönades med 20 000 kronor.

Noaks motivering

Universitetslektorerna Anna Öqvist och Malin Malmström har genom det LKAB Akademifinansierade forskningsprojektet ”Attitydförändring och ökad motivation till vidareutbildning bland barn och ungdomar i Malmfälten - för långsiktig kompetensförsörjning!” identifierat avgörande faktorer som visar hur lärarens ledarskap påverkar barn och ungdomars utbildningsmotivation och hur attityder och socialt stöd påverkar barn och ungdomars framtida studieintresse och yrkesval. Deras forskningsrapport, som är framtagen i nära samverkan med LKAB, Gällivare och Kiruna kommuner, dess rektorer och förskolechefer, har rönt stor uppmärksamhet i Norrbotten och i övriga Sverige. Den har bland annat använts för utveckling av skolstrukturen i länet, något som är centralt för vår framtida kompetensförsörjning. Rapporten baseras på en rik empirisk bas bestående av kvantitativa och kvalitativa data omfattande 1 800 barn och ungdomar. Anna och Malin har öppnat ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde och deras forskningsinsatser kan ses som banbrytande både nationellt och internationellt.

Anna Öqvist och Malin Malmström är synnerligen värdiga mottagare av NOAK:s forskarpris.