Hoppa till innehållet
Foto: Linnea Lindberg
David Rönnberg Sjödin, Wiebke Reim, Vinit Parida och Johan Frishammar arbetar allihopa i projektet som finansieras av Vinnova. Foto: Linnea Lindberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt projekt ska hjälpa företag tjäna på digitaliseringen

Publicerad: 5 juni 2017

Digitaliseringen berör nästan alla branscher i Sverige – men många företag saknar kunskap om hur de kan dra kommersiell nytta av den. I ett nytt projekt ska forskare vid Luleå tekniska universitet tillsammans med företag undersöka hur nya affärsmodeller kan skapas.

– I vårt projekt ska vi titta på hur företagen kan dra kommersiell nytta av digitaliseringen. En pusselbit som saknas är rätt affärsmodeller, säger Vinit Parida, projektledare och professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

I projektet som involverar fyra olika industriella ekosystem med ett 20-tal företag ska forskarna utveckla metoder för hur nya typer av affärsmodeller kan designas och implementeras. Det handlar om hur leverantörer inom industrier som skog, gruva, tillverkning och bostadsbyggande kan samarbeta med digitala aktörer för att erbjuda helhetslösningar istället för bara en produkt. Automatiseringen i exempelvis gruvor innebär att ingen enskild leverantör kan skapa det fulla värdet för kunden, utan en grupp av företag måste gå samman. Digitaliseringen har inneburit att aktörer som tidigare inte varit aktiva inom gruvindustrin helt plötsligt blivit relevanta, menar forskarna.

Både ökad vinst och hållbarhet

Digitaliseringen möjliggör ett mer hållbart sätt att göra affärer då företag kan arbeta mer effektivt med exempelvis underhåll för att förlänga livslängden på produkter och därmed minska sin miljöpåverkan. Ett företag som kommit långt och tillhandahållit prestandabaserade kontrakt i över tjugo år är Metso som levererar processlösningar till kunder inom bland annat gruvdrift. Hur Metso ska agera som strategisk partner och hjälpa sina kunder att växa är därför avgörande för att kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden. De ser digitaliseringen som en möjlighet att ta nästa steg, säger Vinit Parida.

– Ju mer som fraktas på Metsos bandtransportör, desto mer tjänar alla parter i samarbetet. Om Metso inte lyckas leverera tillgängligheten tjänar varken Boliden eller de själva några pengar eftersom de är ömsesidigt beroende av varandra. Vi kommer att undersöka med vilka metoder det går att konstruera ett samverkande ekosystem med olika företag som gör alla till vinnare, säger han.

Stärker svensk industri

Svensk industri är ledande inom teknologisk utveckling, men kunskapen om affärsmodeller för att kommersialisera digital teknologi är ofta bristfällig. På sikt kan det innebära minskad global konkurrenskraft då andra aktörer tar över, menar forskarna. För att inte företagen i framtiden ska flyttas ner i värdekedjan och endast leverera hårdvara behöver en rad olika utmaningar lösas. Det handlar om hur kostnader ska fördelas rättvist, hur servicekontrakten ska se ut, hur data ska tillgängliggöras och hur driften ska synkroniseras med andra aktörer. Det innebär en större risk för leverantören att erbjuda service över lång tid istället för att bara sälja en produkt, säger Wiebke Reim, doktorand i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet.

– Det är nytt att arbeta över företagsgränserna på det här sättet och därför måste de stärka sin förmåga att hantera risker för att säkerställa att de tjänar pengar på lång sikt. Hur affärsmodellerna utformas är det som kommer att vara avgörande för om digitaliseringen mellan aktörerna slår igenom, säger Wiebke Reim.

Forskarna söker nu två nya doktorander för att arbeta i projektet. För mer information kontakta David Rönnberg Sjödin eller Vinit Parida.

I media

Taggar