Hoppa till innehållet
Malin Malmström
Avtalet baseras på forskning genomförd av Malin Malmström, professor i innovation och entreprenörskap. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetet inleder samarbete med FN:s kapitalutvecklingsfond

Publicerad: 15 oktober 2021

Den 15 oktober signerar rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn ett avtal med FN:s kapitalutvecklingsfond, UNCDF. Avtalet avser forskning som ska generera en innovativ teknisk lösning som kan bidra till att minska finanssektorns diskriminering av kvinnliga entreprenörer. Signerande part för FN är UNCDF:s chef, Preeti Sinha.

Bakgrunden till samarbetet som nu inleds mellan universitetet och UNCDF är de studier genomförda av Malin Malmström, professor i entreprenörskap och innovation, som visar att kvinnliga entreprenörer ofta behandlas mer negativt än män när de söker investeringsmedel.

En väckarklocka

– Malin Malmströms arbete med att dokumentera och kvantifiera hur könsbaserad bias påverkar kvinnliga entreprenörer är en väckarklocka för oss alla, i synnerhet de beslutsfattare som tror att kön inte spelar någon roll i deras beslut, säger Birgitta Bergvall – Kåreborn.

Inom ramen för avtalet kommer UNCDF att bistå Malin Malmström i den fortsatta forskningen genom att analysera investmentsbolags interna investerings-PM[ , och samla in kompletterande data för att utveckla en innovativ teknisk lösning som kan hjälpa investerare att identifiera genusbias i den interna investeringsprocessen och därmed minimera risken för diskriminering. UNCDF kommer även att vara behjälpliga med att sprida lösningen till så många aktörer i finanssektorn som möjligt. I samarbetsprojektet ingår även Harvard University.

Spjutspetsforskning 

– Det här är spjutspetsforskning som vi hoppas ska komma att medföra direkta och konkreta förbättringar för kvinnliga entreprenörer över hela världen, säger Preeti Sinha.

Signeringsceremonin inleds klockan 14.00 i närvaro av Rebecca Hallin, förste ambassadsekreterare på Sveriges FN-representation i New York. Signeringen kan följas på Zoom

 

UNCDF bidrar till att uppnå milleniemålen - FN:s globala agenda för att bekämpa fattigdom, hunger, sjukdomar, analfabetism och diskriminering av kvinnor- genom att finansiera projekt och ge mikrokrediter till världens minst utvecklade länder.