Vinit Parida
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Vinit Parida invald i RE:Source styrelse

Publicerad: 25 mars 2020

Vinit Parida, professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, är en av fyra personer som har valts in i styrelsen på RE:Source, ett strategiskt innovationsprogram med målet att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall.

– Jag ser fram emot att utforma programmet så att det kan få större inflytande genom att tillhandahålla branschorienterade forskningsinsikter om cirkulär ekonomi och innovation management. Jag vill se hur vi kan stimulera innovation på systemnivå för hållbarhet och realisering av cirkulära ekonomiska mål, till exempel minskning av avfall på systemnivå och öka resurseffektiviteten via ekosystemtänkande, säger Vinit Parida.

De andra som valdes in i styrelsen är: Jessica Cedervall, vd för Södra Smålands Avfall och Miljö AB, Henrik Nilsson, styrelseordförande och grundare av Inrego och Camilla Alfredsson, tf inköpschef i Helsingborgs stad.

RE:Source är ett strategiskt innovationsprogram med mål att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall. För att nå det målet behövs nya tekniska metoder, affärsmodeller och processer. I databasen RE:Source kompetens samlas forskningskompetens som är tillgänglig för alla.

Vinit Parida

Parida, Vinit - Professor tillika ämnesföreträdare, Ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469