Hoppa till innehållet
David Sjödin
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Trefaldigt prisad entreprenörskapsforskare

Publicerad: 16 mars 2018

En ung, framstående forskare som belönats för sina insatser trefaldigt. 2016 av Norrbottensakademien. 2017 av Kungliga Skytteanska Samfundet och nu av Entreprenörskapsforum. David Sjödin, biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, är glad över utmärkelsen Unga Forskarpriset men vill även uppmärksamma det forskningsteam som han ingår i. – Priset visar att det arbete som jag och mina kollegor engagerat oss i är viktigt och uppskattat. Priset sporrar oss att fortsatta inspirera svensk industri till nya innovativa arbetssätt genom vår forskning.

David Sjödins forskningsfokus handlar om ledning och organisering av innovationsarbete relaterat till nya produkter, tjänster, produktionsprocesser och affärsmodeller i industrin. Många forskningsprojekt har skett i samarbete med företag som Volvo, ABB, Scania och Boliden.

– Innovation handlar om att utveckla och implementera eller kommersialisera någonting nytt. Det vill säga nya produkter, tjänster, produktionsprocesser och affärsmodeller. Traditionellt sett har innovationsarbetet varit en fråga för företagens forsknings- och utvecklingsavdelningar. Nu är innovation något som påverkar alla delar av företaget, förklarar David Sjödin.

David Sjödin menar att digitaliseringen är den största källan till innovation just nu, och att digitaliseringen påverkar hela företagets affärsmodell. Det är också inom detta område som han har sitt största forskningsfokus.

–  Det handlar om att ta reda på hur man skapar nya lösningar, vilka processer som krävs för att leverera dem och vilka intäktsmodeller behövs? Konkret kan man säga att nya möjligheter skapas genom att utveckla och implementera smarta och anslutna produkter bestående av sensorer som samlar in driftsdata. Denna data delas sedan mellan enheter över hela världen och lagras i molnet. Genom att analysera sin data får företagen ökad kunskap om hur deras produkter används och fungerar i kundernas processer. Därigenom kan nya tjänster med syfte att optimera underhåll och drift skapas. Möjligheterna är enorma, men utmaningen i att ställa om ett företags affärsmodell skall inte underskattas. Det finns många fallgropar på vägen, vilket vår forskning kan avhjälpa.

 

Priskommitténs nominering: 

David R. Sjödin disputerade 2013 vid Luleå tekniska universitet med avhandlingen Managing Joint Development of Process Technologies: Empirical studies of interorganizational collaboration within the process industries. Han är idag biträdande professor i entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Sjödins forskningsprofil centreras kring ledning och organisering av innovativ verksamhet relaterat till nya produkter, tjänster, produktionsprocesser och affärsmodeller. Speciellt är fokus på kollaborativa innovationsprocesser inom processindustrin. Nyare forskning berör tjänstefiering och företags omställning från produkt till tjänsteleverans. Sjödin är en mycket duktig och produktiv forskare som har en tydlig profil inriktad på förnyelse av affärsmodeller, specifikt en ökad andel tjänsteinnehåll inom tillverkningsindustrin. Han fortsätter att utveckla ett ämnesområde som har en stark tradition inom svensk akademi och svenskt näringsliv.

Kontakt

David Sjödin

David Sjödin, Biträdande professor

Telefon: 0920-491819
Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Taggar