Personal

Ämnesföreträdare

Vinit Parida

Parida, Vinit - Professor, Ämnesföreträdare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492469

Professor

Per-Erik Eriksson

Eriksson, Per-Erik - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriellt och hållbart byggande, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser
Telefon: 0920-493058
Johan Frishammar

Frishammar, Johan - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491407
Jeaneth Johansson

Johansson, Jeaneth - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492364

Malmström, Malin - Professor, Professor i Entreprenörskap och innovation

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491087
Sara Thorgren

Thorgren, Sara - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492342
Mats Westerberg

Westerberg, Mats - Professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491808
Daniel Örtqvist

Örtqvist, Daniel - Professor, Huvudutbildningsledare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492282

Biträdande professor

David Sjödin

Sjödin, David - Biträdande professor

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491819

Forskare

Wiebke Reim

Reim, Wiebke - Forskare

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492079

Doktorand

Hällerstrand, Linda - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492377
Anmar Kamalaldin

Kamalaldin, Anmar - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492831
Lina Linde

Linde, Lina - Doktorand

Organisation: Entreprenörskap och innovation, Industriell Ekonomi, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492119