Hoppa till innehållet

Internationellt samarbete inom högtrycksforskning

Publicerad: 7 mars 2018

Det välrenommerade forskningsinstitutet inom högtrycksforskning, HPSTAR i Shanghai, bjöd nyligen in Alexander Soldatov, professor i experimentell fysik vid Luleå tekniska universitet. I en kurs delade han med sig av den spetskompetens inom högtrycksforskning av kolnanomaterial som bedrivs vid Luleå tekniska universitet.

– Det är ett erkännande för högtrycksforskningen vid Luleå tekniska universitet att jag får möjligheten att presentera vår forskning vid HPSTAR, som är ett av de ledande instituten i världen inom högtrycksforskning, med årliga publiceringar i Nature och Science. Vi kommer också att inleda ett djupare samarbete med HPSTAR gällande högtrycksforskning av kolnanomaterial, säger Alexander Soldatov som nu blivit inbjuden som adjungerad professor till HPSTAR, för ett djupare samarbete.

Högtrycksforskning

Vid HPSTAR i Shanghai bedrivs multidisciplinär forskning inom högtrycksområdet. Det är ett forskningsområde där material studeras under extrema förhållanden, i syfte att förstå materialets begränsningar och möjligheter. Avancerade material baserat på kol studeras, som fulleren och grafen, som har mycket gynnsamma egenskaper i och med att de är flexibla, lätta och extremt starka. De kan användas i krävande applikationer som solceller, för att förstärka och/eller minska friktion och slitage i kompositer.

Mobila provmiljöer vid MAX IV-laboratoriet

– Just nu förbereder vi och HPSTAR i Shanghai tillsammans med MAX IV-laboratoriet en mångmiljonansökan till Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Projektet handlar om att utveckla provmiljöer som ska användas vid MAX IV:s strålrör för att köra experiment och materialsyntes vid extrema förhållanden – högt tryck och/eller hög temperatur. Eftersom provstorleken vid dessa experiment är väldigt liten måste ljuset för provkarakterisering fokuseras på en extremt liten yta (på mikrometernivå), vilket är möjligt i en modern synkrotron, säger Alexander Soldatov.

MAX IV är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning, beläget i Lund, det går att fokusera ljus på en så liten yta som 30 – 100 nanometer. Det öppnar helt nya möjligheter för experiment på nanonivå.

– Den testmiljö som vi vill bygga upp tillsammans med forskarna från MAX IV och HPSTAR skall ge användare av anläggningen möjligheter att bedriva experiment som aldrig gjorts tidigare. Dessutom blir testmiljön mobil, vilket gör att den kan flyttas mellan olika strålrör på MAX IV när olika egenskaper som struktur och kemiska bindningar ska studeras hos ett och samma ämne, säger Alexander Soldatov och tillägger:

– Ett ökat utnyttjande av centrala forskningsanläggningar som MAX IV och ESS* av forskare vid Luleå tekniska universitet har stor betydelse för vår verksamhet. Därför skulle detta utvecklingsprojekt på MAX IV, lett av Luleå tekniska universitet, blir en viktig del i den strategin, säger Alexander Soldatov.

* = I Lund byggs European Spallation Source (ESS), en unik materialforskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla.  

Taggar