Hoppa till innehållet

Lovande framtid för nya solceller

Publicerad: 8 februari 2016

Nästa generations solceller består av zink- eller titanoxid, material som är billigare och mer miljövänliga och som idag används i hudkräm och målarfärg. De nya rönen av fysiker vid Luleå tekniska universitet publiceras nu i Natures Scientific Reports.

– Det är väldigt roligt att vår forskning lockat internationellt intresse. Tack vare vårt nya labb kan vi nu börja producera experimentell forskning på hög nivå, säger Alberto Vomiero, ämnesföreträdare och professor i experimentell fysik och Isabella Concina, VINNMER Marie Curie Fellow vid Luleå tekniska universitet.

Billigare och mer miljövänligt material

Artikeln, som publicerats i den högt rankade tidskriften Scientific Reports, beskriver hur nya nanostrukturerade material tillämpas i en viss typ av nästa generations solceller, så kallade färgämnessensiterade solceller.

– Jämfört med vanliga solceller som exempelvis baseras på kisel är dessa material billigare, mer miljövänliga, och använder inte ädelmetaller. Huvuddelen består av zinkoxid eller titanoxid, samma material som finns i hudkräm för barn eller i vit väggfärg, säger Alberto Vomiero.

De viktigaste slutsatserna av studien är att det vid tillverkning av den nya typen av solceller går att använda mer miljövänliga material som har tillräcklig prestanda. De blir även billigare att producera.

– Användning av zinkoxid gör det möjligt att tillverka cellerna nära rumstemperatur, vilket minskar energiåtgången. Materialet är också billigare i sig och kräver inte tekniskt avancerade processer vid tillverkning. Dock behövs mer forskning för att förbättra ljusabsorbering och effektivitet hos dessa solceller, men resultaten är mycket uppmuntrande.

Färgade solceller ger nya möjligheter

En annan intressant fördel med de nya solcellerna är att de är färgade, och skulle då kunna integreras i byggnader och inredning. Det är något som skulle uppskattas av arkitekter och inredare menar Alberto Vomiero och Isabella Concina.

– Redan nu är den här typen av solceller på väg ut på marknaden, dock är tekniken ännu inte mogen att ersätta dagens kiselmoduler som används utomhus på byggnader eller i solanläggningar. De passar däremot bra för användning inomhus eller i bärbar elektronik samt i enheter som har låg strömförbrukning, exempelvis sensorer.

Att forskningen om solceller är högintressant bekräftas av att man nyligen blev inbjudna att skriva en förstasidesnyhet i Wileys tidskrift Small. Dessutom har forskarna publicerat en annan artikel inom samma område i just Scientific Reports. Det skedde i september 2015. 

Kontakt