Hoppa till innehållet
Mattias Mases bästa lic LTU.jpg
Mattias Mases, doktorand i fysik vid LTU, på plats i labbet där han utför experiment inom högtrycksforskning

Mattias prisad för bästa licentiatuppsats

Publicerad: 16 oktober 2012

Mattias Mases, doktorand i fysik på avdelningen för materialvetenskap, fick Vattenfalls pris för bästa licentiatuppsats 2012 inom det tekniska vetenskapsområdet. Titeln på licentiatuppsatsen är Nanostructured carbon materials under extreme conditions.

Det är forskarutbildningsutskottet vid den tekniska fakulteten på Luleå tekniska universitet som utsett Mattias uppsats i konkurrens med övriga nominerade uppsatser på LTU.

Prefektens motivering

Elisabet Kassfeldt, prefekt på institutionen för teknikvetenskap och matematik, har lämnat följande motivering:

Mattias Mases studier gäller ett aktuellt tema – kolbaserade nanostrukturella material. Mases studerar materialen vid extrema förhållanden (högt tryck och hög temperatur) för att bestämma gränser av strukturell integritet. Forskning handlar om att bättre förstå kolnanomaterialets egenskaper och tålighet.

Arbetet har rönt internationell uppmärksamhet och intresse. Mattias Mases har vid två tillfällen presenterat sin forskning vid den största Europeiska konferensen om högtrycksforskning, EHPRG 2010 och 2012. Dessutom har han deltagit med posterpresentationer vid andra internationella konferenser.

Mattias visar imponerande produktivitet. Han har publicerat fyra artiklar vilka ingår i licentiatuppsatsen. Licentiatuppsatsen är omfattande och välskriven, 98 sidor (52 utan bifogade publikationer) med 75 referenser. Den används idag av studenter vid examensarbeten och av doktorander som en bra introduktion till forskningsområdet.

Mattias är noggrann, väl fokuserad på sitt arbete som doktorand. Han har visat en god utveckling på vägen till en mogen, självständig forskare.