Hoppa till innehållet

Experimentell mekanik

Experimentell mekanik är involverad i utvecklingen av flera av de starka forsknings- och innovationsområdena vid Luleå tekniska universitet och är starkt engagerad i fysikundervisningen på universitetets civilingenjörsprogram.

Vid forskningsämnet bedrivs forskning av både fundamental och tillämpad karaktär. De fundamentala frågorna rör hur ljus och materia växelverkar för olika typer av material och hur detta påverkar informationsinnehållet i det ljus som kan detekteras, samt metodik för hur detta kan användas experimentellt. Några av de tillämpade frågorna rör hur optisk mätteknik på ett robust sätt kan integreras i en industriell miljö. Mer information hittar ni under rubrikerna Forskning och Publikationer till vänster.

Vår huvudsakliga grundutbildning sker inom civilingenjörsprogrammen vid LTU där ämnet är huvudansvarig för optikundervisningen samt undervisningen inom experimentella metoder. På forskarutbildningsnivå erbjuds kurser inom fysikalisk och tillämpad optik men även experimentellt orienterade kurser samt en kurs om vetenskaplig kommunikation.

Personer verksamma vid ämnet hittar ni under rubriken Kontakta oss till vänster.