Hoppa till innehållet

Experimentell mekanik

Experimentell mekanik är involverad i utvecklingen av flera av de starka forsknings- och innovationsområdena vid Luleå tekniska universitet och är starkt engagerad i fysikundervisningen på universitetets civilingenjörsprogram.

Vid forskningsämnet bedrivs forskning av både fundamental och tillämpad karaktär. De fundamentala frågorna rör hur ljus och materia växelverkar för olika typer av material och hur detta påverkar informationsinnehållet i det ljus som kan detekteras, samt metodik för hur detta kan användas experimentellt. Några av de tillämpade frågorna rör hur optisk mätteknik på ett robust sätt kan integreras i en industriell miljö. Mer information hittar ni under rubrikerna Forskning och Publikationer till vänster.

Vår huvudsakliga grundutbildning sker inom civilingenjörsprogrammen vid LTU där ämnet är huvudansvarig för optikundervisningen samt undervisningen inom experimentella metoder. På forskarutbildningsnivå erbjuds kurser inom fysikalisk och tillämpad optik men även experimentellt orienterade kurser samt en kurs om vetenskaplig kommunikation.

Personer verksamma vid ämnet hittar ni under rubriken Kontakta oss till vänster.

Kerstin Ramser
De utvecklar redskap för snabba beslut vid canceroperationer

Det här projektet syftar till att utveckla redskap för att bättre kunna bestämma den diffusa gränsen mellan frisk vävnad och cancervävnad i hjärntumörer. Det ska forskarna undersöka under ledning av Kerstin Ramser, professor i experimentell mekanik.

HassanIceSetup
Paper on ice sintering selected as featured in the Journal of Applied Physics

The latest publication from Hassan Bahaloohoreh presents theoretical and experimental findings on the ice sintering force as a function of temperature, contact load, contact duration and particle size. The publication was considered to be of both high interest and importance and was therefore included as a featured paper in the Journal of Applied Physics.

Foto: Pixabay
Munskydd hindrar spridning av partiklar

Hur sprids partiklar när vi andas och pratar med och utan munskydd? Coronapandemin har gjort frågan om hur väl munskydd förhindrar smittspridning högaktuell. Nu presenteras ny forskning för Folkhälsomyndigheten och Vetenskapsrådet under ledning av forskare från Luleå tekniska universitet.