Hoppa till innehållet

Högupplöst 3D mikrotomografi

Ett nytt state-of-the-art mikrotomografisystem har installerats på LTU under 2016 (John Field Laboratoriet, E-huset). Detta system (Zeiss Xradia 510 Versa) i kombination med tillhörande in-situ-modul för mekanisk och termodynamisk belastning av prover är helt unik i Sverige

Denna utrustning möjliggör 3D-avbildning av en mängd olika material, såsom malm-, mineral- och metallprover samt trä- och kompositmaterial, med sub-mikrometerupplösning. Från resultatet är det möjligt att kvantitativt bestämma och karaktärisera den inre strukturen, såsom porositet, sprickor, partiklar, och fibrer. Vidare är det möjligt att mäta eventuell deformation och töjning inuti materialet, som uppkommit vid belastning av provet.