Optisk teknik för verifiering av produktdata – OPTIPRO

Inom industrin idag är intresset stort för flexibla och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser. Ett sätt att uppnå detta är att hitta en metod att enkelt och anpassningsbart kunna kontrollmäta och kvalitetsbestämma produkter on-line, detta för att möjliggöra en ökad grad av automation inom både produktion och montering. VINNOVA har ett forsknings- och utvecklingsprogram (Komplexa Sammansatta Produkter) där man inom projektet OPTIPRO (optisk teknik för verifiering av produktdata) avser att titta på detta.

 

Projektet är uppdelat i två delprojekt, ett inriktat mot optisk mätteknik i produktionsmiljö samt ett inriktat mot numerik och systemteknik. Det första är det delprojekt som behandlas här medan det andra delprojektet bedrivs på institutionen för matematik här på LTU.
 
Den optiska delen av projektet syftar till att ta fram ett mätsystem där man genom att projicera fransar på ett objekt och sedan titta på den diffusa reflektionen kan bestämma formen på objektet. Det slutliga målet med projektet är att metoden ska kunna användas för att mäta form samt läge/position hos formpressade plåtdetaljer inom industrin. 

Sidansvarig och kontakt: Erik Olsson

Publicerad: 4 april 2007

Uppdaterad: 27 augusti 2008

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017