Optisk teknik för verifiering av produktdata – OPTIPRO

Publicerad: 4 april 2007

Inom industrin idag är intresset stort för flexibla och kostnadseffektiva tillverkningsprocesser. Ett sätt att uppnå detta är att hitta en metod att enkelt och anpassningsbart kunna kontrollmäta och kvalitetsbestämma produkter on-line, detta för att möjliggöra en ökad grad av automation inom både produktion och montering. VINNOVA har ett forsknings- och utvecklingsprogram (Komplexa Sammansatta Produkter) där man inom projektet OPTIPRO (optisk teknik för verifiering av produktdata) avser att titta på detta.

 

Projektet är uppdelat i två delprojekt, ett inriktat mot optisk mätteknik i produktionsmiljö samt ett inriktat mot numerik och systemteknik. Det första är det delprojekt som behandlas här medan det andra delprojektet bedrivs på institutionen för matematik här på LTU.
 
Den optiska delen av projektet syftar till att ta fram ett mätsystem där man genom att projicera fransar på ett objekt och sedan titta på den diffusa reflektionen kan bestämma formen på objektet. Det slutliga målet med projektet är att metoden ska kunna användas för att mäta form samt läge/position hos formpressade plåtdetaljer inom industrin.