Hoppa till innehållet

The John Field Laboratory

Publicerad: 21 augusti 2012

Avdelningen för Strömningslära och Experimentell mekanik har tillsammans med
avdelningen för Material- och Solidmekanik valt att investera i ett gemensamt laboratorium
för avancerad mekanikforskning.

Bakgrund till The John Field Laboratory

Ett gemensamt strategiarbete har resulterat i nedanstående mål som ska nås inom två år.

LTU har ett i Europa ledande och väl fungerande laboratorium för avancerade mätningar av flöde och deformation och flera koncept för att göra mätningar i fält. Vi använder och utvecklar ständigt nya metoder för laboratorium och fält.

Vi jobbar nu med att förverkliga det målet. Området mätteknik för studier av mekaniska fenomen utvecklas just nu i snabb takt. Nya fotoniska komponenter gör att det går att mäta fenomen med en upplösning och precision som inte tidigare var möjlig samtidigt som den accelererande datorutvecklingen möjliggör lagring och behandling av stora datamängder på kort tid. Det innebär att vi kan studera komplexa förlopp i svåra geometrier, något som tidigare var omöjligt. Framsteg inom mekanikområdet innebär också att intresset för avancerade mätningar ökar. Bland annat för att validera numeriska modeller men också för att ta fram data då beräkningar inte fungerar alls eller för att studera helt nya fenomen. Avancerad mätteknik kommer därtill att tillsammans med on-line simuleringar att i ökande omfattning användas för processtyrning.

Namnet the John Field Laboratory syftar på LTU’s hedersdoktor professor John Field vid Cavendish Laboratories i Cambridge vilken återkommande har tillbringat några veckor per år vid universitetet i över trettio års tid.

Nuvarande status

Vid TVM finns idag en stor arsenal externt finansierade och egenutvecklade mätutrustningar för mätning av mekaniska fenomen. Exempel på utrustning är: 

 • Particle Image Velocimetry
 • Micro Particle Image Velocimetry
 • Laser Doppler Anemometry
 • Laser Doppler Vibrometry
 • Bildkorrelation
 • Stereoskopisk bildkorrelation
 • Holografiska metoder
 • Pulsade lasersystem
 • Höghastighetskameror
 • Värmekamera
 • Mikroröntgentomograf.

Aktuella avdelningar, främst ämnet Experimentell mekanik, utvecklar också egna unika mätutrustningar. Utrustningarna används för mätningar mest i laboratorium men också i fält och bidrar till publicerbara resultat och resultat användbara för samhälle och industri. Dessutom är de ett viktigt inslag i våra avslutningskurser. Det finns vidare kompletterande utrustningar på andra ämnen på institutionen såsom Maskinelement och Energiteknik. Grupperingen kan därför ses som ledande i Sverige gällande avancerade mätningar av flöde och deformation. Vi har även anställt en forskningsingenjör med uppgift att samordna och säkerställa tillgänglighet på labbet. Ambitionen är att detta även ska möjliggöra för andra ämnen vid LTU och externt att förlägga delar av sin experimentella forskning i det aktuella labbet.

Investeringar

Nedan följer en lista på utrustning vi primärt har valt att satsa på under det kommande året.

 • Inköp av Laser Doppler Velocimeter.
 • Uppgradering av PIV system.
 • Uppgradering av Mikro-PIV system.
 • Inköp av Tvåkavitets OPO.
 • Uppgradering av mikro-Röntgentomograf.
 • Uppgradering av Laser Doppler Vibrometer.
 • Inköp av höghastighetskamera:

Finansiering

Medel för denna satsning kommer från LTU:s labbfond och följande finansiärer.

 • Kempe
 • Vinnova
 • VR