Experimental sketch
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Artikel om spridningsegenskaper för snö

Publicerad: 26 april 2017

Titel på artikeln: Undersökning av enkelskalningsegenskaper för snö baserad på första ordning Legendre fasfunktion

Vinkel- och spektralupplöst bidrefektivitet från snö mättes med hjälp av en nära infraröd spektrometer. Dessa vinklat upplösta intensitetsmätningar analyserades numeriskt baserat på modelleringsberäkningar (DISORT, radiative trasnfer-modell) och en Legendre-spridningsfasfunktion uppskattas.

Tio olika snötyper undersöktes för att studera korrelationen mellan snö fysiska egenskaper och uppskattade Legendre koefficienter. Ett reflektansspektrum för ett givet snöprov var i spektralområdet 900 nm till 1650 nm.

Legenderkoefficienterna uppskattades genom att lösa spridningsfasfunktionen och dessa koefficienter tog på rätt sätt snöets spektrala och vinkliga egenskaper.

De viktigaste slutsatserna i studien var,

  • Den första Legendre-koefficienten motsvarar den enskilda spridningen albedo, dvs hur mycket ljus som absorberas av snö.
  • Den andra lektionskoefficienten motsvarar asymmetrisparametern, dvs hur ljuset sprids i en given riktning.