Hoppa till innehållet
Foto: Istock
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Omställning mot en effektiv och hållbar vinterväghållning

Publicerad: 15 juni 2021

Göteborg blir första kommunen i världen att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamhet. Detta sker i samarbete med Luleå tekniska universitet, ViaPM och NIRA Dynamics.

För en kostnadseffektiv och kvalitativ vinterväghållning krävs verktyg för väglagsprognostisering, åtgärdsplanering, genomförande och uppföljning.

– Dagens vinterväghållningsverksamhet på det kommunala vägnätet planeras, utförs och följs upp utifrån en subjektiv och begränsad information om väglag och de påverkande faktorerna. I takt med ökad digitalisering i samhället har tillgången till väglagsinformation blivit större, kostnadseffektivare och snabbare. Detta skapar förutsättningar för en effektivare och mer hållbar vinterväghållning tack vare bättre verktyg för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållning baserad på data från en kombination av fasta och mobila sensorer, som vägfriktionsdata från uppkopplade fordon, säger Håkan Johansson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad. 

Testa och utvärdera nyttan

Trafikkontoret i Göteborg kommer i samarbete med ViaPM, NIRA Dynamics och Luleå tekniska universitet under två vintrar att testa och utvärdera nyttan med användning av digital väglagsinformation för planering, genomförande och uppföljning av vinterväghållningsverksamheten på det kommunala vägnätet i Göteborg.

– Eftersom vägfriktionsdata från uppkopplade fordon är väldigt nytt pågår ett kontinuerligt arbete med att kontrollera så att informationen stämmer med verkligheten. Fram till nu har alla de undersökningar vi gjort visat på bra korrelation mot rådande väglag, säger Johan Casselgren, biträdande professor i experimentell mekanik och ansvarig för validering av vägfriktionsdata vid Luleå tekniska universitet.

Enligt projektledaren Hawzheen Karim på konsultföretaget ViaPM, är projektet ”Införandet av digital vinterväglagsinformation för effektiv och hållbar kommunal vinterväghållning” en system- och teknikdemonstration, där anonymiserade så kallade vehicle2infrastructure-data (vägfriktionsdata, lufttemperatur, position etc) samlas med hjälp av uppkopplade fordon. Data ska bearbetas och kombineras med andra typer av infrastrukturrelaterade sensordata och användas med målet att:

  • Utveckla prognosmodeller som levererar bättre väglagsprognoser. Väglagsprognoserna blir sedan input till beslutsstödsystem i syfte att kunna planera och utföra vinterväghållningsåtgärder på ett effektivt och hållbart sätt.
  • Utveckla ett objektivt, heltäckande och kostnadseffektivt verktyg för leveranskontroll och uppföljning av vinterväghållning. Verktyget ska ge väghållarna ett användarvänligt verktyg där de på ett åskådligt sätt kan se uppfyllnad av satta krav på vinterväghållning.

Björn Zachrisson på NIRA Dynamics, som ansvarar för mätningen av vägfriktion via sin fordonsflotta, berättar att det tack vare ett samarbete med Volkswagengruppen i dag finns mjukvara i omkring 3000 bilar i Göteborgsregionen och i en halv miljon bilar totalt i Europa.

– Varje enskild bil mäter friktion/väglag. Det man mäter ger en mer representativ bild för vad förarna upplever än tidigare. Med en så stor flotta kan man dessutom säga exakt hur halt det är på hela Göteborgs vägnät, säger han.

Minskade utsläpp

Projektet omfattar också identifiering av nödvändiga förutsättningar för att införa den nya tekniken.
– Implementeringen av digital vinterväglagsinformation skapar förutsättningar för ökad ekologisk hållbarhet. Genom en effektiv planerad och utförd vinterväghållning kan resursanvändning optimeras och vinterväghållningens negativa påverkan minska, till exempel genom minskade utsläpp från underhållsfordon, minskad användning av salt och andra halkbekämpningsmedel. Genom en effektivare vinterväghållning skapas förutsättningar för ökad användning av miljövänliga transporter genom att öka tillgängligheten på gång- och cykelbanor och kollektivtrafiken, säger Olivia Nilsson, planeringsledare på Trafikkontoret i Göteborgs stad.   

Kontaktperson

Johan Casselgren

Johan Casselgren, Biträdande professor

Telefon: 0920-491409
Organisation: Experimentell mekanik, Strömningslära och experimentell mekanik, Institutionen för teknikvetenskap och matematik