Volymkorrelation (DVC)

Publicerad: 24 augusti 2009

Volymkorrelation (Digital volume correlation, DVC) är en tredimensionell mönsterigenkänningsteknik som används för korrelationsanalys av volymetrisk bilddata (3D bilder som framställs med röntgenbaserad mikrotomografi). Metoden används för att bestämma tredimensionella förändringar (deformationer) inuti det undersökta provet. Beräkningarna görs utifrån två stycken 3D-avbildningar av provet, tagna före och efter deformation. Precis som för tvådimensionell bildkorrelation så delas de ursprungliga datamängderna upp i mindre delmängder, som i tre dimensioner kallas för delvolymer, eller sub-volymer. Vardera av dessa delvolymer innehåller en uppsättning tredimensionella slumpmässiga mönster. (Dessa mönster finns i regel naturligt i ett icke-homogent material) Korrelationsalgoritmen beräknar sedan hur mycket varje 3D-mönster har rört sig (och deformerats) mellan de två avbildningarna, för samtliga delvolymer. Det slutliga resultatet ger en 3D beskrivning av strukturella förändringar inuti det avbildade provet. Från dessa data kan man slutligen beräkna 3D-töjningar inuti det undersökta området.  

En detaljerad beskrivning av hur volymkorrelationsalgoritmen fungerar ges i denna doktorsavhandling.