Hoppa till innehållet

Strömningsmekaniska aspekter av munskydd

I de flesta länder i världen används ansiktsmasker av allmänheten under COVID-19-pandemin. Det finns också vetenskapliga rapporter som tyder på att denna taktik kommer att bromsa spridningen av virus. Samtidigt tvekar vissa regeringar, särskilt i de nordiska länderna, och människor bär i allmänhet inte ansiktsmasker.

En anledning till denna stora skillnad är att mekanismen bakom spridningen av vätskepartiklar av olika storlek, i olika miljöer och när människor bär ansiktsmasker eller inte, inte är känd i någon större utsträckning. Genom att använda moderna numeriska och experimentella verktyg inom området fluidmekanik strävar vi därför efter att få insikt i sådana flerfasströmmar och leverera riktlinjer för användning av ansiktsmasker för att förhindra spridning av virus inklusive COVID-19.

Forskare från fyra stora akademiska institutioner i Sverige (CTH, KTH, LTH och LTU) kommer att arbeta tillsammans och nyttja verktyg som finns tillgängliga vid respektive universitet, såsom Computational Fluid Dynamics och Lattice Boltzmann-koder och experimentella uppsättningar med Schlieren-tekniken, Particle Image Velocimetry och Holografiska metoder.

Foto: Sofia Stridsman
Vill öka kunskapen om munskydds effektivitet

Hur sprids partiklar när en person hostar med respektive utan munskydd? Det vill en grupp forskare, bland annat från Luleå tekniska universitet, öka kunskapen om.