Forskningsprojekt inom Filosofi

Flera externfinansierad projekt drivs eller har drivits, t.ex. med stöd från Vetenskapsrådet, Naturvårdsverket, Statens räddningsverk samt EU (Europeiska socialfonden ESF)