Grundutbildning

Publicerad: 1 mars 2016

Nedan listas fristående filosofi-kurser vid Luleå tekniska universitet, sorterade efter nivå. (Utöver undervisningen i fristående kurser undervisar vi i forskarutbildningskurser och på diverse program.) Varje kurs har en egen hemsida, som du kan finna genom att söka efter den på http://www.ltu.se/edu/edusearch. Där kan du läsa mer om kursen samt under ansökningsperioder finna en länk som tar dig direkt till webbanmälan på antagning.se. Kursernas hemsidor kan också nås genom att klicka på respektive kurskod nedan.
 

Fristående kurser på A-nivå

Kurser på A-nivå kan läsas av alla som har grundläggande behörighet. De fristående filosofi-kurser på A-nivå som för närvarande ges vid Luleå tekniska universitet är:

Rekommenderade kurser

F0001S Filosofiska frågor, 7.5 hp
F0002S Filosofins historia, 7.5 hp
F0004S Argumentationsanalys och logik, 7.5 hp (krävs för att läsa på B-nivå)
F0005S Etik, 7.5 hp (krävs för att läsa på B-nivå)

Övriga fristående kurser på A-nivå

F0016P Filosofiska samtal med barn, 7.5 hp (distanskurs)
 

Fristående kurser på B-nivå

Behörig till kurser på B-nivå är den som har läst F0004S och F0005S, och ytterligare filosofi-kurser så att den totala mängden filosofi uppgår till minst 30 hp. De fristående filosofi-kurser på B-nivå som för närvarande ges vid Luleå tekniska universitet är:

F0006S Etik II, 7.5 hp
F0008S Språkfilosofi, 7.5 hp
F0001A Fenomenologi, hermeneutik och existensfilosofi, 7.5 hp
F0002A Filosofi B, Uppsats, 7.5 hp
 

Fristående kurser på C-nivå

Behörig till kurser på C-nivå är den som har läst F0004S, F0005S, F0006S, F0008S, F0001A och F0002A, och ytterligare filosofi-kurser så att den totala mängden filosofi uppgår till minst 60 hp. De fristående filosofi-kurser på C-nivå som för närvarande ges vid LTU är:

F0003A Politisk filosofi och rättvisa, 7.5 hp
F0004A Vetenskapsteori och vetenskapens natur, 7.5 hp
F0005A Examensarbete i filosofi, kandidat, 15 hp