Forskningsämnen vid Luleå tekniska universitet

Snabbsök forskningsämne  
Arbetsterapi
arbete, terapi, skada, sjukdom, funktionsnedsättning, anpassning, friskvård, arbetsförmåga,, förebyggande, behandlande,
Arbetsvetenskap
arbetsmiljö, arbetslivssociologi, arbetsledning, analys, design, utveckling, produktutveckling, produktionssystem, arbetsorganisation, , psykologi , sociala förutsättningar, kulturella förutsättningar
Arkitektur
arkitekt, hus, boende, byggnad, hållbart samhälle, design, miljö,, fysisk planering, samhällsplanering, trafikplanering
Atmosfärsvetenskap
Atmosfär, rymd, klimat, Kiruna
Avfallsteknik
avfall, återvinning, hållbart samhälle, miljö, avfallshantering
Biokemisk processteknik
Biokemisk, processteknik, biokemi, kemi, processteknik, bioteknik, biobaserade råmaterial, bioraffinering
Byggproduktion
bygg, produktion, byggprocess, kundanpassning, produktoptimering
Datorstödd maskinkonstruktion
design, konstruktion, datorstödda beräkningsmetoder, global simulerigsdriven produktutveckling, modellering, simulering, distribuerat ingenjörsarbete, produktutveckling
Distribuerade datorsystem
internet, dator, datorsystem, mobila närverk, mobilitet, ambiens, interaktivitet, programvara, data, användare, sensorer, handhållna enheter, smartphones
Drift och underhåll
e-commerce, elektronisk handel, elektroniska marknadsplaser, elektroniska marknader
EISLAB Inbyggda system
dator, embedded, datorsystem, system EISLAB sensor kommunikationslösningar sensorsystem dataprocessning trådlös kommunikation Timber sensornät
EISLAB Industriell elektronik
elektronik, industriell, dator, embedded, datorsystem, system EISLAB sensor kommunikationslösningar sensorsystem dataprocessning trådlös kommunikation Timber sensornät
Energiteknik
energi, vindkraft, alternativ energi, hållbart samhälle, miljö, energiformer, värmeenergi, energiomvandling, energianvändning, hållbar energiteknik, termodynamik,
Engelska med didaktisk inriktning
språk, lärande, inlärning, didaktik, språkundervisning, ognitiv lingvistik, sociolingvistik, litteraturvetenskap.
Entreprenörskap och innovation
entreprenör, företagare, företagsam, innovativ, innovation, företagsutveckling, entreprenörer, entreprenöriella team, nätverk, innovationssystem
Experimentell fysik
fysik, Tillämpad fysik, Experimentell fysik
Experimentell mekanik
mekanik,fysikalisk optik, tillämpad optik, mekanisk, experiment, experimentell, optisk mätteknik, materialmekanik, fluidmekanik, produktionsteknik
Filosofi
värdegrund, historia, moral, kunskap, vetenskap, rationalitet, kunskapsteori, vetenskapsteori, etik
Fysioterapi
Sjukgymnastik, sjuk, frisk, behandling, träning, friskvård, hälsovård
Genus och teknik
genus, teknik,, feminism, könsroller, socialt beteende, manligt, kvinnligt intersektionell förståelse etnicitet, klass
Geoteknik
berg, jord, teknik, grund, dammar dammbyggnad mudder deponi sedimentation erosion kallortsgeoteknik jordmekanik väg- och bangeoteknik
Gruv- och Berganläggningsteknik
Berganläggningsteknik, Gruv, berg, anläggnigsteknik, bergteknik, bergmekanik, gruvteknik, ballastmaterial
Gränsytors kemi
ytadsorptionsprocesser nanopartiklar ytor
Historia
teknik, historia, teknikhistoria
Hållfasthetslära
hållfasthet, stål, höghållfast, fastkroppsmekanik konstruktionsmaterai mekaniska komponenter deformation brott belastning materialmodellering olinjär dynamik brottmekanik ultrahöghållfast härdning
Hälsovetenskap
medicin, hälsa, sjuk, frisk, friskvård fysisk psykisk funktion hälsa välbefinnande diagnostik arbetsterapi farmaci
Industriell design
design, industriell, kreativ, produkturveckling, produktion global ergonomi
Industriell logistik
logistik, industriell, produktion, prpduktionsflöde, transport varuflöden informationsflöden
Industriell marknadsföring
marknadsföring, industriell, marketing, pr, reklam Organisationellt inköpsbeteende Internationell tekniköverföring Organisationell marknadskommunikation Företags internationalisering Industriell försäljning Marknadsundersökning e-handel
Industriell produktionsmiljö
produktion, miljö, industriell, industri, processindustri verktygsindustri produktion arbete organisation skola ungdom samhälle
Informationsystems
Information system
Kemisk teknologi
kemi, teknologi, zeoliter, järnoxider katalysatorer
Kommunikations- och beräkningssystem
kommunikation, beräkning, system
Konstruktionsteknik
konstruktion, teknik,
Kvalitetsteknik
kvalitet, teknik
Ljudteknik
ljud, akustik, instrument, musik, Piteå
Malmgeologi
malm, geologi, jordart,
Maskinelement
tribilogi smörjning friktion nötning underhåll driftskostnader underhållskostnader slitage smörjmedel
Matematik
matematik, matte
Matematik och lärande
matematik, didaktik, inlärning,
Matematisk statistik
matematik, statistik
Materialmekanik
material, mekanik
Materialteknik
material, teknik
Medie och kommunikationsvetenskap
media, kommunikation, TV, radio, medier, Piteå
Miljöledning
miljö, ledning,
Mineralteknik
mineral, teknik
Musikalisk gestaltning
musik, gestaltning, scen, Piteå, instrument
Musikpedagogik
musik, pedagogik, instrument, Piteå
Omvårdnad
hälsovård,
Pedagogik
pedagogik, lärande, lärare, skola, utbildning
Polymera konstruktionsmaterial
polymerer, konstruktionsmaterial, material, konstruktion, plast
Processmetallurgi
process, metall, metallurgi
Produktinnovation
nyttoprodukter, produktutformning, 4I4I processen, produktutveckling, kunskapsdrivet ingenjörsarbete, Funktionella produkter,teambaserad innovation
Produktionsutveckling
produktion, utveckling,
Prospekteringsgeofysik
Prospekteringsgeofysik, Tillämpad geofysik, geo, fysik
Rättsvetenskap
rättsväsende, juridik,
Redovisning och styrning
redovisning, styrning, ekonomi,
Rymdtekniska system
rymd, universum, teknik, Kiruna, system
Signalbehandling
signal, behandling
Stålbyggnad
stål, bygg, byggnad, konstruktion,
Statsvetenskap
politik samhälle samhällsutveckling ekonomi miljö
Strömningslära
multifasflöde
Svenska med didaktisk inriktning
svenska, didaktik, lärande,
Teknisk akustik
teknik, akustik, ljud, arbetsmiljö,
Teknisk psykologi
teknik, psykologi, arbetsmiljö,
Tillämpad fysik
fysik, Tillämpad fysik, Experimentell fysik
Trä- och bionanokompositer
trä, kompositer, bionanokompositer,
Träbyggnad
trä, bygg, hus, byggnad,
Träteknik
trä, teknik, Skellefteå
VA-teknik
vatten- och avlopp, VA, teknik, samhällsplanering
Vattenteknik
Förnyelsebar energi, Hydrologi, hydro, vatten, teknik hydrologi