Välkommen till genus och teknik

Genus & teknik är ett forskningsämne inom arbetsvetenskap och teknisk fakultet. Organisatoriskt finns vi inom Avdelningen för arbetsvetenskap och Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Forskning och utbildning om genus och teknik startade redan på 1980-talet vid Arbetsvetenskap och forskningsämnet Genus & teknik har funnits sedan 1993.