Välkommen till genus och teknik

Genus och teknik är ett forskningsämne vid Luleå tekniska universitet som bedriver forskning, utbildning, samverkan och innovation. Ämnet ingår i Avdelningen för arbetsvetenskap vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Forskning och utbildning om genus och teknik startade redan på 1980-talet vid Arbetsvetenskap och forskningsämnet Genus och teknik etablerades 1993.