Genusdriven social innovation

Luleå tekniska universitet bedriver detta projekt i syfte att pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete med tre av Sveriges ledande organisationer på området: Winnet, Magma och Leia. Även SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, är samarbetspart i projektet.

Orienteringsbok: Genusdriven social innovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.113668!/file/Orienteringsbok%20genusdriven%20social%20innovation.pdf]

Projektägare: Luleå tekniska universitet

Projektdeltagare: Winnet, Magma, Leia och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Finansiär: VINNOVA

Tidsperiod 1 okt 2013-31 aug 2015

Projektet ska pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i nära samarbete mellan Luleå tekniska universitet, Stiftelsen Svensk Industridesign och tre av Sveriges ledande organisationer inom genusmedvetet företags- och innovationsfrämjande: Winnet, Magma och Leia.

”Genusdriven social innovation” definieras i projektet som nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa kvinnor att förverkliga sina idéer

Det problem som identifierats av deltagande organisationer och forskare är att Sveriges innovations- och företagsstödjande system genomsyras av maskulina normer som främst har förmått att stötta förverkligandet av affärs- och innovationsidéer i form av tekniska produktinnovationer bland män i mansdominerade branscher.

De deltagande organisationerna har alla utvecklat mer genusmedvetna metoder för innovations- och företagsrådgivning som förmår att stötta ett bredare spektrum av aktörer, branscher och innovationer. Deras erfarenheter sammanförs nu för första gången i en gemensam, systematisk, vetenskaplig analys av hur genusdriven social innovation kan bryta segregerande och hierarkiska genusmönster i företags- och innovationsstödjande verksamheter.

Projektet ska utmynna i en handbok om genusmedvetet innovations- och företagsfrämjande samt en avhandling om genusdriven social innovation.

 

Kontakt

Projektledare Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

E-post: malin.lindberg (at) ltu.se

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 19 januari 2014

Uppdaterad: 24 augusti 2015

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017