Inkluderande tillväxt i skogssektorn

I projektet utvecklas kunskap och metoder för jämställdhet och mångfald i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle.

Kunskaper & metoder

Modell för inkluderande verksamheter

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Modell%20Inkluderande%20verksamhet.pdf]

Exempel på skogliga jämställdhetsinsatser

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Posterfolder%20web.pdf]

Analys av skogsnäringens genusmönster

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Rapport%20Genus%20i%20skogsna%CC%88ringen.pdf]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev apr 2017

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog%20apr%202017.pdf]

Nyhetsbrev okt 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog%203.pdf]

Nyhetsbrev maj 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog%202.pdf]

Nyhetsbrev dec 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog.pdf]

Aktiviteter

Workshop 4 apr 2017

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%20Inkluderande%20skog.pdf]

Workshop 8 nov 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%208%20nov%202016.pdf]

Workshop 17 maj 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%2017%20maj%202016.pdf]

Workshop 15 dec 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%2015%20dec%202015.pdf]

Info om projektet

Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drivs av Luleå tekniska universitet i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Klabböle konsult, Skogsstyrelsen, Sveaskog, Skogstekniska klustret, Komatsu Forest, Indexator Rotator Systems, SCA Skog, Länsstyrelsen i Västerbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten. Syftet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet utvecklar och utbyter dessa kunskap, erfarenheter, metoder och innovation kring jämställdhet och mångfald. Några av de insatser som genomförts är kartläggning och analys av befintliga metoder, workshops för gemensam kunskaps- och metodutveckling, pilotfall i skogsrelaterade företag, samt paketering av lärdomarna i en modell för inkluderande verksamheter.

Tidigare projekt

Finansiärer

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 23 augusti 2015

Uppdaterad: 10 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017