Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan

Projektet syftar till att skapa inkluderande tillväxt i Norr- och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle i utveckling och utbyte av kunskaper, erfarenheter och metoder för jämställdhet och jämlikhet.

Info

Info om projektet

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inkluderande%20skog.pdf]

Samlade exempel på jämställdhetsinsatser

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Posterfolder%20web.pdf]

Genusmönster i skogsnäringen

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Rapport%20Genus%20i%20skogsna%CC%88ringen.pdf]

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev okt 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog%203.pdf]

Nyhetsbrev maj 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog%202.pdf]

Nyhetsbrev dec 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Nyhetsbrev%20Inkluderande%20skog.pdf]

Aktiviteter

Inbjudan 4 apr 2017

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%204%20apr%202017.pdf]

Inbjudan 8 nov 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%208%20nov%202016.pdf]

Inbjudan 17 maj 2016

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%2017%20maj%202016.pdf]

Inbjudan 15 dec 2015

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.142880!/file/Inbjudan%2015%20dec%202015.pdf]

Relaterat

Finansiärer

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 23 augusti 2015

Uppdaterad: 24 januari 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 800 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Orgnr: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2016