Platsinnovation i Swedish Lapland

Syftet med projektet är att utforska och utveckla ’platsinnovation’ som teoretiskt och praktiskt verktyg för att vidareutveckla Swedish Laplands besöksnäring i nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle.

Orienteringsbok om platsinnovation

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.124613!/file/Orienteringsbok%20platsinnovation.pdf]

För att vidareutveckla Swedish Laplands besöksnäring utforskas i projektet hur ’platsinnovation’ kan användas som teoretiskt och praktiskt verktyg för att öka attraktiviteten, lönsamheten och tillväxten i näringen genom innovativ, sektorsöverskridande samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. Med avstamp i praktiska exempel och erfarenheter från deltagande turistföretag, designföretag, destinationsbolag och kommuner definieras platsinnovation i relation till befintlig forskning om tjänsteinnovation, social innovation och brukardriven innovation.

Utifrån detta utvecklas innovativa verktyg som gör det möjligt för näringsliv, samhälle och forskare att praktiskt använda platsinnovation för att gemensamt utveckla nya varor och tjänster i sektorsöverskridande samarbeten. Tidigare innovationsforskning har visserligen uppmärksammat platsens betydelse för innovation och tillväxt men få studier har utforskat innovation i termer av nytänkande kring större geografiska områden som livsmiljöer och turistdestinationer.

Projektets genomförande präglas av en interaktiv forskningsansats där ny kunskap utvecklas gemensamt av innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, affärsfrämjare vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Piteå Science Park, samt företag, destinationsbolag och kommuner i den regionala destinationen Swedish Lapland. 

Kontakt

Malin Lindberg, projektledare, malin.lindberg(at)ltu.se

Helena Karlberg, samarbetspart, Piteå Science Park, helena.karlberg(at)piteasciencepark.se

 

Mer info

Projekt Platsinnovativa stadskärnor

[https://www.ltu.se/preview/www/2.37185/2.38037/2.50774/2.38305/2.38307/1.164879]

Artikel: Från idé till färdig produkt

[http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Aktuellt/2016/Fran-ide-till-fardig-produkt/]

Artikel: Attraktiva samhällen genom platsinnovation

[http://www.svid.se/sv/Om-SVID/Aktuellt/2015/Platsinnovation-i-Swedish-Lapland-ska-skapa-attraktiva-samhallen/]

LTUs forskning om social innovation

[http://www.ltu.se/socialinnovation]

LTUs forskning om innovativa skärningspunkter

[http://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Forskningsprojekt/Inkluderande-potentialer-i-innovativa-skarningspunkter-1.157399]

Finansiärer

Samarbetsparter

Piteå Science Park

[http://www.piteasciencepark.se/]

Stiftelsen Svensk Industridesign

[http://www.svid.se]

Taggar

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 15 december 2014

Uppdaterad: 19 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017