Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Platsinnovation i Swedish Lapland

Syftet med projektet är att utforska och utveckla platsinnovation som begrepp och koncept för att vidareutveckla Swedish Laplands besöksnäring i nära samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle.

För att vidareutveckla Swedish Laplands besöksnäring utforskas i projektet hur ’platsinnovation’ kan användas som teoretiskt och praktiskt verktyg för att öka attraktiviteten, lönsamheten och tillväxten i näringen genom innovativ, sektorsöverskridande samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. Med avstamp i praktiska exempel och erfarenheter från deltagande turistföretag, designföretag, destinationsbolag och kommuner definieras platsinnovation i relation till befintlig forskning om tjänsteinnovation, social innovation och brukardriven innovation.

Utifrån detta utvecklas innovativa verktyg som gör det möjligt för näringsliv, samhälle och forskare att praktiskt använda platsinnovation för att gemensamt utveckla nya varor och tjänster i sektorsöverskridande samarbeten. Tidigare innovationsforskning har visserligen uppmärksammat platsens betydelse för innovation och tillväxt men få studier har utforskat innovation i termer av nytänkande kring större geografiska områden som livsmiljöer och turistdestinationer.

Projektets genomförande präglas av en interaktiv forskningsansats där ny kunskap utvecklas gemensamt av innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, affärsfrämjare vid SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och Piteå Science Park, samt företag, destinationsbolag och kommuner i den regionala destinationen Swedish Lapland. 

Kontakt

Malin Lindberg, projektledare, malin.lindberg(at)ltu.se

Helena Karlberg, samarbetspart, Piteå Science Park, helena.karlberg(at)piteasciencepark.se

 

Mer info

Finansiärer

BFUFs logga kopia.jpg

Samarbetsparter

PSP logga.png SVID.jpg

Taggar