Platsinnovativa stadskärnor

Luleå tekniska universitet driver projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier" 2017-2019 i syfte att utveckla kunskap om platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor.

Projektet genomförs i samarbete med Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och en rad branschaktörer från centrumhandel och besöksnäring. Finansiärer är Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap till kommersialiserbara koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Särskilt fokuseras kunskap och koncept för: 1) anställdas/kunders villkor och möjligheter utifrån arbetets organisering och digitalisering, 2) samarbetsstrukturer mellan aktörer i olika branscher och sektorer.

Projektbeskrivning

[http://www.ltu.se /cms_fs/1.164879!/file/Projektbeskrivning%20Platsinnovativ%20stadska%CC%88rna.pdf]

Orienteringsbok platsinnovation

[https://www.ltu.se/cms_fs/1.124613!/file/Orienteringsbok%20platsinnovation.pdf]

Projekt Platsinnovation i Swedish Lapland

[https://www.ltu.se/research/subjects/Genus-och-teknik/Projektarkiv/Platsinnovation-i-Swedish-Lapland-1.124613]

Projektpart

Piteå Science Park

[http://www.piteasciencepark.se/]

Finansiär

Handelsrådet

[http://handelsradet.se/]

Finansiär

Sidansvarig och kontakt: Malin Lindberg

Publicerad: 19 april 2017

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017