Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Platsinnovativa stadskärnor

Luleå tekniska universitet driver projektet "Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier" 2017-2019 i syfte att utveckla kunskap och koncept kring platsinnovativa synergier mellan handel och besöksnäring för attraktiva stadskärnor.

Projektet genomförs i samarbete med Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun och en rad branschaktörer från centrumhandel och besöksnäring. Finansiärer är Handelsrådet och Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond.

Projektets mål är öka kunskapen bland handels- och besöksnäringens aktörer om hur en stadskärna kan bli framtidens upplevelsebaserade mötesplats och omvandla denna kunskap till praktiskt användbara koncept i samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle. Särskilt fokuseras samverkanstrukturer mellan branscher och sektorer, samt handelns och besöksnäringens utvecklingsvillkor utifrån arbetets organisering och digitalisering. Projektet tar avstamp i den expanderande norrländska kuststaden Piteå och kopplas även till Kirunas stadsomvandling.

Projektpart

PSP logga.png

Finansiär

Handelsrådet.png

Finansiär

BFUFs logga.jpg