Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Social innovation

Luleå tekniska universitet leder en rad satsningar på att utveckla kunskap om social innovation i samverkan med olika samhällsaktörer. Nedan presenteras några exempel på detta.

 

Konferens Social Innovation i Norr

Den 3 maj 2017 ägde konferensen Social Innovation i Norr rum med över 180 deltagare från alla samhällssektorer. Syftet var att ge en överblick och inblick i socialt nytänkande verksamheter i Norrbotten och Västerbotten.

 

Forskningsöversikt social innovation

Som inspiration till kunskapsspridning och samarbeten har en översikt av Sveriges forskning om social innovation skapats i samarbete mellan Luleå tekniska universitet och Mötesplats Social Innovation.​

 

Projekt "Socialt hållbart innovationsstöd"

Tidsperiod: 2016-2017

Finansiär: VINNOVA

Deltagande organisationer: Swedish Incubators and Science Parks (SISP), Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support (SNITTS), Kontigo, Mötesplats social innovation, Sveriges kommuner och landsting, Coompanion Nord, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Halmstad, LTU Business AB

Syfte: Öka förmågan hos Sveriges innovationsfrämjande aktörer att stötta förverkligandet av socialt orienterade och socialt hållbara innovationer

 

Projekt "Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår"

Tidsperiod: 2016-2017

Finansiär: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Deltagande organisationer: Svenska kyrkan, Sensus studieförbund

Syfte: Öka forskningskunskapen om idéburna organisationers innovationsutveckling i samhällsutmaningarnas spår

 

Projekt ”Social innovation i Svenska kyrkan”

Tidsperiod: 2015-2016

Finansiär: Svenska kyrkan

Deltagande organisationer: Svenska kyrkans forskningsenhet, stift och församlingar, VINNOVA

Syfte: Kartläggning och analys av praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkan 

 

Projekt ”Social innovation vid ett tekniskt universitet” 

Tidsperiod: 2014-2015

Finansiär: Luleå tekniska universitet

Deltagande aktörer: Forskare, studenter och innovationsfrämjare

Syfte: Identifiera exempel på forsknings och utveckling av innovation med framträdande sociala ingredienser vid Luleå tekniska universitet och inspirera till samverkan mellan forskare/studenter/innovationsfrämjare inom olika ämnen/institutioner kring hur sociala och tekniska aspekter av innovation kan vävas samman för att hantera samhällsutmaningar

 

 

Projekt ”Genusdriven social innovation”

Tidsperiod: 2013-2015

Finansiär: Vinnova

Deltagande organisationer: Winnet, Magma, Leia och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Syfte: Pröva, analysera och utveckla metoder för genusdriven social innovation i betydelsen nytänkande arbetssätt för att innovations- och företagsfrämjande verksamheter bättre ska kunna hjälpa både kvinnor och män att förverkliga sina idéer

 

 

Projekt ”Social innovation i Norrbotten” 

Tidsperiod: 2014

Finansiär: Länsstyrelsen i Norrbotten

Deltagande organisationer: Coompanion Nord, Hushållningssällskapet Norrbotten, Sunderby folkhögskola, Hela Sverige Ska Leva Norrbotten, Winnet Norrbotten, Magma

Syfte: Identifiera exempel på hur social innovation – i betydelsen av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som leder till social förändring – kan vara en väg till jämlik och jämställd regional tillväxt i Norrbotten. 

 

 

Projekt ”Platsinnovation i Swedish Lapland” & "Platsinnovativa stadskärnor"

Tidsperiod: 2015-2019

Finansiärer: Handelsrådet, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF)

Deltagande organisationer: Aktörer från privat, offentlig och ideell sektor, samt Piteå Science Park och SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign

Syfte: Utforska och utveckla ’platsinnovation’ som teoretiskt och praktiskt verktyg för nytänkande utveckling av städer, kommuner, regioner och destinationer.

 

 

Föredrag om social innovation

 

Kontakt

Projektledare: Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik

E-post: malin.lindberg(at)ltu.se