Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Social innovation

Publicerad: 11 december 2014

Luleå tekniska universitet utvecklar kunskap om social innovation i samverkan med olika samhällsaktörer. Nedan presenteras de forsknings- och utvecklingsprojekt som genomförts.

Framtidens innovationsfrämjande

Den 19 mars 2018 bjöd Vinnova, SNITTS, Ideell Arena och Luleå tekniska universitet in innovationsfrämjare från hela landet till eventet "Framtidens innovationsfrämjande - med sikte på samhällsutmaningar och globala hållbarhetsmål". Där diskuterades hur innovationsrådgivare, innovationskontor, inkubatorer, hubbar, science parks m.fl. kan stötta förverkligandet av framtidens hållbara lösningar. Som inspiration presenterades praktiska exempel från näringsliv, akademi och samhälle.

Framtidsformande innovationsstöd

I projektet har konceptet "Framtidsformande innovationsstöd" utformats som en vägvisare för innovationsfrämjare att stötta förverkligandet av sociala innovationer och öka den sociala hållbarheten i alla sorters innovationer. Det har utvecklats i samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle inom ramen för ett VINNOVA-finansierat projekt. Mer info finns på projektets webbsida.

Idéburen innovation i samhällsutmaningarnas spår

I projektet utvecklas kunskap om innovation i den ideella/idéburna sektorn, i form av ideella organisationers utveckling av nyskapande lösningar på samhälleliga och organisatoriska behov. Projektet finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och genomförs i samarbete med Svenska kyrkans forskningsenhet, Sensus studieförbund, Ideell Arena, Överenskommelsen, Forum m.fl. . Mer info finns på projektets webbsida.

Genusdriven social innovation

I projektet utforskas metoder för genusdriven social innovation, det vill säga nytänkande arbetssätt för ökad genusmedvetenhet och jämställdhet i organisationer och samhälle. Projektet finansieras av VINNOVA och genomförs i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och Winnet Sverige, Magma Nord och Leia Företagshotell. Mer info finns på projektets webbsida.

Social innovation i Norrbotten

I projektet Identifieras och analyseras praktiska exempel på social innovation i Norrbotten, som utvecklats av organisationer, företag eller myndigheter. Dessa innovationer består av nya varor, tjänster metoder m.m. som är utvecklade på ett socialt inkluderande sätt och som eftersträvar social förändring för att uppnå hållbar tillväxt i Norrbotten. Mer info finns på projektets webbsida.

Social innovation vid ett tekniskt universitet

I projektet utforskas hur ett tekniskt universitet kan bidra till att utveckla kunskaper och innovationer som bidrar till ett socialt hållbart samhälle. Ett urval av praktiska exempel från universitetets olika institutioner identifieras och beskrivs, utifrån såväl forskares, studenters och innovationsfrämjares perspektiv. Mer info finns på projektets webbsida.

Platsinnovation för attraktiva samhällen

I projekten "Platsinnovativa stadskärnor" och "Platsinnovation i Swedish Lapland" utvecklas kunskap om nytänkande utveckling av olika sorters platser, som t.ex. stadskärnor, kommuner och turistdestinationer. Projekten finansieras av Handelsrådet och Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond (BFUF). Mer info finns på projektens webbsida.

Social innovation i Svenska kyrkan

I projektet identifieras och analyseras praktiska exempel på sociala innovationer i Svenska kyrkans församlingar, stift och kyrkokansli. Det genomförs i samarbete med Svenska kyrkan och VINNOVA. Mer info finns på projektets webbsida.

Kontakt

Malin Lindberg, biträdande professor i genus och teknik, malin.lindberg(at)ltu.se