Förstasida KNYTT nr2-3 2002
Knytt gavs ut av Genus och teknik under tiotalet år, som en informationsskrift. Bilden visar förstasidan för KNYTT nr2-3 2002, i form av en faksimil av LuHsläsning, dåvarande Högskolan i Luleås personaltidning, v 47, november 1982 Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Historia

Publicerad: 17 december 2014

Ämnet Genus och teknik finns på LTU som ett resultat av två forskningspropositioner på 1990-talet där särskilda medel för genusprofessurer utlystes. I konkurrens fick LTU först en professur i Genus och teknik, och kort därefter också en professur i Människa-maskin med genusinriktning (sedan 2011 sammanslagen med Genus och teknik). Det kan samtidigt betonas att Genus och teknik är ett uttryck för en utveckling där LTU tidigt haft förmånen av framsynta, engagerade anställda och studenter, och att detta är unika och viktiga faktorer i universitetets historia. Forum för kvinnor i arbetsliv och forskning startade redan på 1970-talet. Både lärare, studenter, adminsitratörer och intresserade från samhället i stort deltog.

Bland de viktiga aktörerna fanns bland andra matematikerna Kerstin Vännman och Gerd Brandell, och universitetsbibliotekarie Ann-Christine Haupt. Haupt var koordinator i Forumföreningen, som ombildades till ett Centrum inom universitetet. Tillsammans med andra Centra och Fora för kvinnoforskning (som det hette då), var LTUs Forumförening med och lobbade med politiker i Riksdag och Regering för vad vi idag skulle kalla genusmedvetna forskningspropositioner och beslut. LTU låg därför bra till när man i de två forskningspropositionerna på 1990-talet utlyste särskilda medel för ”genusprofessurer”.

Att LTU haft en aktiv miljö kring genus och teknik – och innovation – under lång tid, i med- och motgång, är en del av universitets profil. Det är något av det som visar på karaktärsdrag i den miljö som finns här, och en utveckling som ibland tagit helt egna, innovativa vägar. Ämnet är fortfarande ett av endast ett fåtal näraliggande ämnen, både nationellt och globalt sett.

Nuvarande tf ämnesföreträdare professor Maria Udén var en av deltagarna i den första doktorandkursen som gavs av Forumföreningen 1990, som enligt tidens sed hette "Kvinnoforskningsperspektiv på teknik och naturvetenskap".

Tidigare professorer

Lena Trojer (tf prof)

Christina Mörtberg (tf prof)

Marja Vehvilainen

Ulf Mellström

Ewa Gunnarsson

Lena Abrahamsson