Disputation Hans Lundkvist

31 okt. 2017, 13:00 - 15:00
Luleå, Luleå tekniska universitet, A109
Svenska
Publicerad: 9 oktober 2017

Välkommen till Hans Lundkvists disputation där avhandlingen "Genusmedveten utveckling av arbetsgivarvarumärket för hållbar kompetensförsörjning" presenteras och diskuteras.