Hoppa till innehållet

Gummi - Kunskapsbank och guide

Välkommen till portalen som samlar kunskap kring materialåtervinning av gummi från uttjänta däck. Målsättningen är att du ska hitta underlag och stöd för beslut avseende återvinning av uttjänta däck i olika applikationer.

Denna portal är ett delresultat och en populärsammanställning av den forskning som bedrivs vid Luleå tekniska universitet i samarbete med stat, kommun och näringsliv vad gäller förbättrad hantering av våra resurser.

Nyheter