Hoppa till innehållet

Förslag om ändringar i förordning (1994:1236) om producentansvar för däck

Publicerad: 16 oktober 2014

Naturvårdsverket föreslår ändring i förordning (1994:1234) om producentansvar för däck, där de föreslagna ändringarna innebär att förordningen utformas med tydliga definitioner samt vilka krav som ställs i ändamålet.

Man föreslår även att straffsanktioner ska införas. Författningsförslaget är på remiss till och med 31 oktober och kan hittas.