Hoppa till innehållet

Användningsområden

Publicerad: 29 mars 2012

De olika typerna av material som tillverkas baserat på uttjänta däck och deras egenskaper kan nyttiggöras i olika funktioner inom flera användningsområden i vår vardag.

Mark- och anläggningsbyggande

 • Lättfyllnadsmaterial
 • Dräneringsmaterial i deponier (gas, vatten)
 • Skjutbanor, -vallar
 • Gatu- och vägbeläggningar
 • Tätskikt, mattor
 • Sprängmattor

Sport- och fritid

 • Fotbollsplaner
 • Ridbanor och hästsport
 • Idrotts- och lekplatser

Industri- och konsumentprodukter

 • Bildetaljer
 • Vibrationsdämpande produkter

IVL Svenska Miljöinstitutet har utfört miljösystemanalyser för att jämföra olika användningsområden med gängse lösningar och uttjänta däck som råvara för fotbollsplaner, ridbanor och sluttäckning av deponier. I ett livscykelperspektiv visade studierna att det är lika bra eller bättre att nyttiggöra råvaror baserade på uttjänta däck än att använda gängse lösningar.