Hoppa till innehållet
Fotboll LTU

Konstgräsplaner och utformning

Publicerad: 28 mars 2012

Gummigranulat används som fyllnadsmaterial i konstgräs till fotbollsplaner och multisportplaner. Konstgräs består av plast- eller nylongrässtrån som fästs i en plastväv, det är mellan dessa ”grässtrån” som sand används som fyllnadsmaterial tillsammans med gummigranulat. Sanden ger konstgräset tyngd medan granulatet ger konstgräset dess sviktande egenskap.

1.jpg

Figur: Principiell utformning av en konstruktion med gummigranulat/pulver

Svenska Fotbollförbundets hemsida finns information om regelverk och rekommendationer för konstgräsplaner, samt hur en konstgräsplan anläggs och underhålls. På hemsidan finns det information om konstgrässystem som har gått igenom SvFF:s godkänningssystem samt leverantörer och godkända testinstitut. SvFF har även tagit fram ett policydokument för svensk fotbolls agerande i konstgräsfrågan.

Ingående material

Vid anläggning av konstgräsplan för fotboll används allt ifrån gröna plastkulor till klassisk sand som ifyllnadsmaterial och för att stabilisera underlaget. Fyllnadsmaterialet består av gummigranulat, men kan ha olika ursprung. Styrenbutadiengummi (SBR) består av uttjänta återvunna däck från bilar och maskiner. Etenpropengummi (EPDM) består av nytillverkat EPDM-gummi. Det finns också R-EPDM som består av återvunnet gummi från allehanda EPDM-gummiprodukter från allt mellan kylskåpslister till motordelar. Termoplastiska elastomerblandningar (TPE) granulat består av nytillverkat naturgummi.

Egenskaperna i fyllnadsmaterialen skiljer sig marginellt spelmässigt men avsevärt prismässigt. Gummigranulat från uttjänta däck är ofta det mest kostnadseffektiva alternativet.