Hoppa till innehållet
Gummiasfalt

Gummiasfalt

Publicerad: 11 september 2012

Gummiasfalt är en benämning för asfaltsmassa som innehåller rivet gummi från uttjänta bildäck. Tekniken är ursprungligen utvecklad i USA och har där använts i stor skala sedan 1980-talet. I Sverige bedriver Trafikverket sedan 2006 undersökningar av tekniken och har byggt olika typer av försökssträckor, vilka utvärderas av VTI (statens väg- och transportforskningsinstitut).

I dagsläget tillverkas gummiasfalt med den så kallade våta metoden, dvs inblandning av gummigranulat i bindemedlet (bitumen). Gummimodifierat bitumen tillsätts sedan asfaltverket på traditionellt sätt. Andelen gummigranulat i bindemedlet är ca 17-20 %, vilket innebär att inblandningsmängden gummi är ca 1,4-2 % av totala mängden asfaltmassa baserat på en halt av gummimodifierat bitumen på ca 8 %. Gummigranulatet ska vara från personbilsdäck och/eller lastbilsdäck. Förhållandet mellan dessa ska hållas konstant under produktionen.

Utifrån dagens kunskapsläge har man sett att beläggningen jämfört med konventionell asfaltsbeläggning reducerar buller samt att den ger upphov till minskad så kallad vattenfilm och således ger bättre sikt. Beläggningen innebär också minskad användning av bindemedel och möjliggör tunnare beläggningslager. För att motverka exempelvis slitage och spårbildning ligger utmaningarna i att anpassa beläggningen till svenska förhållanden samt att utveckla tillverkningsprocesserna för att optimera blandningsskedet, där många parametrar påverkar beläggningens egenskaper.

På Trafikverkets hemsida finns mer information om gummiasfalt.