Hoppa till innehållet
Gummiasfalt

Läs mer

Publicerad: 11 september 2012

Här finns publicerade rapporter, artiklar och länkar till ytterligare dokumentation.

Det som redovisas nedan är ett urval med avseende på gummiasfalt, ytterligare dokumentation finns sammanställd här.

Trafikverket har inom projektet ”Gummiasfalt - Asfalt med gummimodifierat bitumen” utfört ett 15-tal beläggningsobjekt med gummiasfalt på olika platser i Sverige och undersökt dessa både i fält och med laboratorieförsök. En mängd utredningar har utförts inom projektet för att bland annat belysa miljöfrågorna. Nedan finns länkar till några av projektets rapporter, fler finns att läsa på Trafikverkets hemsida.

Huvudrapporten med sammanställning av utförda mätningar och provningar. VTI utlåtande 752, 2011

Konsekvenser för hälsa och miljö vid hantering och användande av gummiasfalt – sammanställning av utförda undersökningar. Vägverket intern rapport.

Litteraturstudie av miljö- och arbetsmiljöeffekter av inblandning av däck i vägbeläggningar. IVL rapport U1975.

Studie om bitumenrök (på engelska)

Arbetshygieniska undersökningar i förstudie 2006 och gummiasfaltprojektet 2007-2009 på uppdrag åt Vägverket.

Slitagepartiklar från vägbeläggningar med gummiinblandad bitumen.

Kolonnlakning av vägbeläggningsmaterial. SGI-rapport 2-0711-0791

Mätning av buller och rullmotstånd – Gummiasfaltbeläggningar. VTI utlåtande 771

Provsträckor med gummiasfalt: Ragn-Sells infart vid granulatanläggningen, Heljestorp. VTI rapport 803

Profilmätning på sträckor med gummimodifierat bitumen på E4 Uppsala och E6 Mölndal: uppföljning efter tre års trafik. VTI notat 5-2015

Andra artiklar och rapporter:

Licitra, G., Cerchiai, M., Teti, L., Ascari, E., & Fredianelli, L. (2015). Durability and variability of the acoustical performance of rubberized road surfaces. Applied Acoustics, 94, 20-28. Beskriver resultaten från fyra gummerade vägytor ett år efter anläggandet.

Hellwig, S., & Karri, A. (2015). Comparing rubber modified asphalt to conventional asphalt. Chalmers

Den dokumentation som hänvisas till här uppdateras kontinuerligt men vi kan givetvis missa värdefull information som vi gärna tar del av. Kontakt till oss hittar du här.

 

Intressanta länkar

Dokumentation