Hoppa till innehållet
Gummiasfalt

Miljöbedömning och varudeklaration

Publicerad: 11 september 2012

Resultaten från tidigare undersökningar visar att beläggning av gummiasfalt inte innebär några ökade risker jämfört med konventionell beläggning så länge temperaturen hålls under +175 °C.

Gummigranulaten ska uppfylla specifika krav på siktkurva och i övrigt kvalitetssäkras på motsvarande sätt som för applikationen fotbollsplan. En standardiserad modell för kvalitetssäkring är under uppbyggnad. Hos Vägtrafikinstitutet (VTI) pågick fram till år 2015 ett EU-projekt i samarbete med tolv olika europeiska forskningsinstitut för att utveckla poroelastiska beläggningar som minskar buller.

Ett pågående projekt på Arbets- och miljömedicinska kliniken i Lund studerar arbetsmiljöeffekter vid utläggning av gummiasfalt.