Hoppa till innehållet
Ridbana LTU

Ridbanor

Publicerad: 28 mars 2012

Gummiklipp kan användas som underlag vid konstruktion av ridbanor, paddock eller travbanor för hästsport. Gummiklipp används i konstruktionen som fyllnadsmaterial med elastiska och dränerande egenskaper, bidrar till bättre underlag för hästen och ger ett torrt ytskikt. Gummiklipp är isolerande vilket kan förlänga säsongen för en paddock eller travbana.

I vårt klimat används vanligen sandbanor för utomhusbruk. Gräsbanor blir hala vid regn och spårbildning kan vara ett problem. Spån lämpar sig inte på utomhusbanor. Används spån i dressyrbanor blir banan kortsiktigt bättre, samtidigt som ytlagret måste bytas ungefär var tredje år.

En bra hästsportbana, vare sig den ligger utomhus eller inomhus ska vara mjuk för att skona hästen, beständig mot kvarstående deformationer och torr. Konventionellt byggs en sådan bana upp med dräneringsrör i botten och olika lager med grus- och krossmaterial och sand överst. Att istället använda ett lager med gummiklipp förenklar konstruktionen och ytan blir stryktåligare. Nedan visas en principiell utformning av en ridbana med gummiklipp. Avvattning sker antingen genom ett öppet dike (tv i figuren) eller genom ett sk täckdike (th). Lagret av gummiklipp omges av ett materialskiljande lager av geotextil för att undvika blandning av material.

2.jpg

Följande generella råd för utforming av ridbanor är tagna från ”BYGGA FÖR HÄST: Enkla byggråd för stall, ridhus, ridbana, hage” och ”Handbok Gummiklipp, Bilaga E, Rubrik ”Paddock””

Dränering görs runt om banan och eventuellt tvärs över ridbanan med 8 m avstånd och utförs enligt samma principer som vid täckdikning av åkermark. Dräneringen runt kanterna ska ha avrinning i dagvattenbrunn. Dräneringsrör bör ha diametern 50-75 mm, och dräneringsgravarna fylls med singel 6-20 mm. Ridbanan bör ha en lutning på 1-2 procent ut mot kanterna, antingen med brytpunkt längs medellinjen eller beroende på markens lutning i övrigt. Ligger ridbanan på sluttande mark läggs lutningen i markens riktning. Därefter läggs geotextil (brukklass 3) ut som materialavskiljare. Det första lagret är 15 cm gummiklipp vilket efter packning följs av nytt lager av geotextil. Syftet med packningen är att få ett stabilt lager som fördelar lasten från hästarnas hovar. Lager 2 är minst 10 cm stenmjöl som packas till en fast yta och har till syfte att skydda mattan mot hästhovar och harvar. Ytan på detta lager, liksom lager 3, skall luta 1-2 %. Lager 4 läggs på först då lager 3 har satt sig och består av 5 cm grusig sand. Konstruktionen kan därmed ge den elasticitet som eftersträvas. Avslutningsvis läggs ut ett ca 10 cm tjockt lager av sand.