Hoppa till innehållet
Skjutvallar

Skjutvallar - Kulfång

Publicerad: 11 september 2012

Gummigranulat kan användas som material i kulfång på skjutbanor. Granulaten absorberar kulans energi utan att fragmentera blykulan och utan att utveckla värme som smälter blyet. Blyet separeras från granulatet med några års intervall, därmed minimeras risken för blyemission och i förlängningen anrikning i växter och djur. Gummigranulaten är isolerande vilket kan förlänga säsongen för skjutbanan.

Konventionella skjutbanevallar består av sand. När en blykula träffar sanden fragmenteras och till delar smälter blyet i kulan. Nederbördsvatten som rinner igenom vallen kan laka ut bly som sedan hamnar i naturen. Miljökraven på att minska risken för spridning av bly i naturen ökar och i vissa fall har skärpta krav på kontroll lett till dyra saneringsåtgärder. Gummigranulat i kulfång kan, till skillnad från sand, absorbera kulan effektivt utan att fragmentera kulan. Gummigranulatet kan sedan renas från projektiler genom exempelvis siktning och därmed minimera risken för blyemission till omgivande mark, yt- och grundvatten.

Exempel på konstruktion ges i figuren nedan. Skjutbanevallen kläs in med tät geoduk som kan samla upp eventuellt inläckage av vatten. I botten på konstruktionen installeras dräneringssystem för att samla upp inträngande vatten. Därefter sätts träram runt vallen. På träramen installeras en elastisk gummimatta och ramkonstruktionen fylls sedan med gummigranulat. Mängden gummigranulat som behövs till en skjutvall på 30 m med en höjd på 10 m är ca 80 ton. Mäktigheten på kulfånget med gummigranulaten är ca 0,5 m. Projektilen fångas upp några decimeter in i kulfånget med granulat.

skjutbana-LTU-2013-01.jpg

Inläckage av vatten är begränsad och det vatten som ändå tränger in i konstruktionen kan samlas upp i dräneringsanordning för senare kontroll, se figur.

Granulat och kula separeras med några års intervall genom siktning. Granulaten kan återanvändas, medan blyet som är farligt avfall kan lämnas till deponi med tillstånd att ta emot sådant avfall. Blyåtervinningen bedöms bli närmast 100 %-ig.