Hoppa till innehållet
Skjutvallar

Anmälan och Registrering

Publicerad: 11 september 2012

Lagstiftningen ger idag ett visst tolkningsutrymme huruvida återvunna material och produkter är att betrakta som avfall eller inte. Därför rekommenderas att kontakt tas med den lokala miljömyndigeten (kommunens miljökontor) i varje enskilt projekt.

Vid varje projekt där ett material baserat på uttjänta däck nyttiggörs rekommenderas att kontakt tas med den lokala miljömyndigheten, dvs kommunens miljökontor i ett tidigt skede. Vidare rekommenderas att du som verksamhetsutövare också upprättar en så kallad anmälan, eller annan erforderlig dokumentation. Detta gäller alltså även i situationer där föroreningsrisken bedöms vara mindre än ringa eller obetydlig med hänvisning till att materialet kan betraktas som ett avfall.