4th European Conference on Physical Modelling in Geotechnics - ECPMG 2020

15 - 17 mar. 2020, 19:00
Luleå
Publicerad: 8 maj 2019

Technical Committee of Physical Modelling (TC104) of the International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE)

Den fjärde europeiska konferensen för fysisk modellering i geoteknik, ECPMG 2020, anordnas av forskargruppen för geoteknik vid Luleå tekniska universitet, i regi av TC104 Technical Committee of Physical Modelling i International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ISSMGE).

Tiden för konferensen är söndag kväll 15 mars till tisdag kväll 17 mars 2020. Se det preliminära schemat här.

Registreringen är öppen!

Vi välkomnar alla deltagare att anmäla sig till konferensen. Det erbjuds en reducerad konferensavgift fram till och med 31 december. Se mer info här.

Inlämningen för artiklar och utökade abstracts är öppen!

Deadline 31 januari. Se mer info här.

ISSMGE logo