Hoppa till innehållet

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi

Publicerad: 3 februari 2015

EU-kommissionen drar tillbaka förslagen om cirkulär ekonomi och ändringarna i bland annat avfallsdirektivet. Det skriver Avfall Sverige på sin hemsida.

Förslagen som nu dragits tillbaka innehöll förutom högre mål gällande återvinning av hushållsavfall, åtgärder för att minska mat- och förpackningsavfall samt förbud att deponera återvinningsbart och biologiskt nedbrytbart avfall också flera materialspecifika återvinningsmål. Parlamentet kommer att rösta om arbetsprogrammet i mitten av januari. Läs mer på Avfall Sveriges hemsida