Hoppa till innehållet

Damm vid gruvområden

Publicerad: 15 april 2011
Dust around mining area.jpg
Figure 1: Haul road

Damm är en primär orsak för luftkvaliteten försämras och hälsofara. Mining är ett viktigt ekonomisk verksamhet men är ofta relaterade till luftföroreningar genom partiklar. Nästan alla gruvdrift bildas damm, särskilt när lastbilarna kör på transportväg (figur 1) samt vinderosion av lager och exponerade ytor (figur 2).

Dust around mining.jpg
Figure 2: Expose open surface

Damm produceras av två grundläggande fysikaliska fenomen: att lyfta upp i luften strömmar liksom pulvrisering och nötning av mekanisk kraft. Egenskaper för källmaterial, egenskaper gruvverksamhet, och klimatiska faktorer är viktiga faktorer som påverkar partiklar generation. Detta projekt har som mål att analysera effekterna av de viktigaste parametrarna för dammbildning och relatera parametrar till mängden damm som genereras av en rad fält mätning och labbtester. Dammet Emissionsfaktorn sedan fastställas att uppskatta damm generation på grund av olika gruvdrift.

PhD student Qi Jia
Supervisor Sven Knutsson, Nadhir Al-Ansari