Dammbildning och dammspridning runt gruvområden

Mitt arbete är en del av projektet arbetar med dammbildning och dammspridning runt gruvområden. Fallstudie ges av LKAB. Arbetet bedrivs i nära samarbete med min kollega Qi Jia och tillsyn ges av professorer Nadhir Al-Ansari och Sven Knutsson.

Forskningen är fokuserat på att damm problem som genereras av grova partiklar som silt och sand särskilt runt gruvområden. Den Malmberget dagbrottet väljs som en fallstudie (som bilden visar). Mitt arbete är inriktat på modellering av vätskan dynamiska och sediment partikeltransport simulering med hjälp av metoder sedimentering engineering. De modeller som bygger på dynamisk flodsystem modeller i 1D och 2D och potentiellt med 3D-modeller i framtida forskning steg. Modellerna syftar till att illustrera transportprocesser och mängden damm som transporteras av vinden flödet. Med hjälp av datoriserad simulering och justering med praktisk information kommer det att vara möjligt att tillhandahålla förutsägelser om framtida inflytande på miljön. Och en rimlig riktvärde föreslås för frigörelse av dammpartikel tas som det slutliga målet för forskningen.

PhD student: Yi Huang
Supervisor: Nadhir Al-Ansari and Sven Knutsson