Grundläggande jord-mekaniska problem

  1. Inledandet av arbete för att undersöka rollen av hydrauliska gradienter för det utvärderade Darcy-koefficient på hydraulisk konduktivitet. Frågan är av grundläggande betydelse för adekvat förutsägelse av graden av sättningar i byggnader och fyllningar på lös lera, och för rör och erosion av finkorniga jordar, som fördämningar. Erforderlig utrustning installeras. Arbetet är lämpligt för doktorander.
  2. Arbeta på släntstabiliteten av lera. Engagemanget är genom interaktion med Stig Bernander, Tekn. Lic. vid LTU, som kommer att presentera sin doktorsavhandling vid LTU i vår.
  3. Tillväxt av mjuk lera genom perforeringen på ett kopparrör med tät lera kärna i en 80 mm diameter oedometer simulerar ett djupt borrhål. Utseende 8 timmar efter start. Den större delen av lera kärna är fortfarande opåverkad av vatten. Efter några veckor hela leran är homogen.

Prof Roland Pusch

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 20 april 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017