Development of Foundation Methods for Buildings in Iraq.jpg
PhD student: Entidhar Altaie Supervisors: Sven Knutsson, Nadhir Al-Ansari PhD student: Entidhar Altaie SuPhD student: Entidhar Altaie. Supervisors: Sven Knutsson, Nadhir Al-Ansari.

Metoder för fundamentbyggnad i Irak

Särskild tonvikt på byggnader avsedda för utbildning.

De huvudsakliga metoder som används för konstruktionen av fundamenten bör beskrivas och analyseras i förhållande till metoder som används i Europa och i synnerhet Sverige. Typiska markförhållandena i Irak bör beskrivas och provningar som utförts i laboratorium och fält relaterade till olika grundläggningsmetoder. Här markstabilisering teknik kommer att vara en viktig metod i områden med mjuka markförhållanden. Andra tekniker kommer också att täckas som hopar, förstärkning kommer packning av olika typer och vertikala dränering analyseras.

En struktur för val av stiftelsen metod i förhållande till geologiska förhållanden, ekonomi utforskning, kommer tillgänglig tid etc sättas ihop.

Ekonomisk utvärderingar och jämförelser kommer att genomföras för samtliga studerade metoder. Bedömning kommer att ske från följande perspektiv:

  • Ekonomisk
  • Tekniska
  • Geologiska
  • Miljö
  • Säkerhet


Metoder för undersökning av marken kommer att jämföras och analyseras och förslag ges för utveckling och förändringar i syfte att få bättre och mer ekonomiskt upptäcktsfärder. Detta görs inom ramen för den befintliga geologi.

PhD student: Entidhar Altaie
Supervisors: Sven Knutsson, Nadhir Al-Ansari

Entidhar Altaie

[http://www.ltu.se/staff/e/entalt-1.63298]

Sidansvarig och kontakt: Richard Renberg

Publicerad: 15 april 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017