Hoppa till innehållet
Dokan Dam, Iraq and the River Tigris at Baghdad

Sammanfattning av mina forskningsaktiviteter - Nadhir Al-Ansari

Publicerad: 6 september 2011

Genom åren har mitt intresse varit fokuserat på sedimenteringsteknik och vattenteknik. Jag har lagt massor av arbete på erosion och sedimentation i floder och reservoarer både i torra och fuktiga miljöer. Det mesta av mitt arbete har också nära anknytning till miljöfrågor. Jag var en av pionjärerna inom detta område i Mellanöstern. Dessutom har mycket av mitt arbete ett viktig tillämpad perspektiv, ett viktigt bidrag för utveckling och förvaltning av avrinningsområden, speciellt i Jordanien och Irak.

iraq_01.jpg
The Mesopotamian Marshes A. 1985 B. 2000 C.2002 D. 2004 (Celeste Dempster,2007)

Nu försöker att ta jag itu med viktiga mänskliga och miljöfrågor i Irak som ett fallstudier som även kan impleneteras i andra länder. En av dessa frågor är möjligheterna att utveckla det område i Irak som ofta kallas Edens lustgård. Problemen där har påverkat mer än en miljon människor och har gett allvarliga internationella konsekvenser för miljön. Ett annat problem med internationella mått är effekten av Sydöstra Anatolien Project (GAP) i Turkiet för vattenresurser i Irak. Det slutliga målet med projektet är att utveckla ansvarsfull ledningsstrategi för vattenresurser i Irak. Andra forskningsaktiviteter inkluderar tillämpningen av teknik vatteninsamling med hjälp av Advance-modellerna och aspekten för framtida konsekvenser. Sedimentering i reservoarer samt utveckling av floders morfologi kommer förhoppningsvis att spela en viktig roll i mitt forskningsprojekt. Egenskaper för sediment och dess samspel med grundvatten är ett annat pågående projekt.

Ur miljöperspektiv i mitt forskningsarbete finns det fler projekt. Den första är hur man hittar den bästa möjliga deponi för farligt avfall och utformning av lämplig markfyllnad. Effekten av gruvdrift och dammspridning är ett annat pågående projekt.